Показват всичките 33 рисунки на деца участвали в областния конкурс на Пожарната „С очите си видях бедата“

Приключи областния конкурс „С очите си видях бедата“

Участваха 33 рисунки на деца от общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностно развитие

През месец април в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник беше проведен областния конкурс за детска рисунка “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” – ПЕРНИК 2024 г. В него взеха участие 33 рисунки на деца от общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностно развитие в системата на училищното образование. След подбор и оценка, конкурсната комисия класира на най-добрите рисунки в отделните възрастови групи, както следва: 

Първа група – от 7 до 10 г.

Първо място: Аделина Георгиева Харизанова, гр. Перник, Х ОУ „Алеко   Константинов“;

Второ място:   Дарин Маринов Евгениев. гр. Перник, ОУ „Св. Иван Рилски“;

Трето място: Цветелина Веселинова Симеонова, гр. Перник, Х ОУ „Алеко Константинов“;

Поощрение: Александра Йосифова Петрова, гр. Перник, Х ОУ „Алеко Константинов“.

Втора група – от 11 до 13 г.

Първо място:   Виктор Любомиров Романов, гр. Перник, ПМГ „Христо Смирненски“;

Второ място: Михаела Емилова Василева, гр. Перник, XI ОУ „Елин Пелин“; 

Трето място:    Николай Иванов, гр. Перник, XI ОУ „Елин Пелин“;

Поощрение: Георги Радославов Енчев, гр. Перник, ОУ „Св. Иван Рилски“;

Трета група – от 14 до 18 г.

Първо място:  Сани Арсова Борисова, гр. Перник, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Второ място: Александър Юриев Николов, гр. Перник, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Трето място: Ангела Ивайлова Ангелова, гр. Перник, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

Поощрение: Деница Красимирова Стоянова, , гр. Перник, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

На 13.05.2024 г. от 16.00 часа във фоайето на Общински младежки дом гр. Перник ще бъдат връчени грамоти и награди на номинираните ученици.  

Рисунките класирани на първо, второ и трето място ще вземат участие в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, който ще се проведе през месец юни 2024 г. в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. София. 

Всички рисунки участвали в конкурса ще бъдат изложени в детската галерия към Общински младежки дом гр. Перник за периода от 13.05 до 27.05.2024 г.