ОФИЦИАЛНО: Обявиха 2 май за неучебен ден

2 май ще бъде неучебен за всички училища на територията на страната, както и за българските училища в чужбина. Такава заповед е издал министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Документът е разпространен за сведение до всички директори на училища.

„Решението беше взето след диалог с всички заинтересовани страни – родителски организации, директори на училища, синдикати, както и анализ на данните от цялата страна“, обясни министър Цоков. По думите му много от кметовете вече са издали заповеди за обявяване на 2 май за неучебен в техните общини. В тези общини има 1414 училища, в които учат повече от половин милион деца –над 70% от всички ученици в страната.

Със заповедта на министъра вече свободният ден ще е валиден за всички.

С решението да го обявим за неучебен в цяла България, ще създадем равнопоставеност между всички ученици в страната„, подчерта министър Цоков.

2 май щеше да бъде единственият учебен ден между 1 май и Разпети петък.