Избран е състава на РИК Перник за изборите

Централната избирателна комисия излезе с решение за състава на РИК в Перник. Както вече ZaPernik.com писа на провелите се консултации с партиите при областния управител на Област Перник, така и не бе постигнато съгласие за състава на комисията на предстоящите избори. Това наложи ЦИК да вземе решение и да назначи представителите на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки.

За председател на РИК Перник е определена Румяна Николова Петрова.

Заместник председатели са Донка Владкова Ваташка, Иво Михайлов Михайлов и Галина Радева Никодимова.

Секретар е Роберт Стефанов Василев.

Членове на РИК Перник са:

Светлана Кирилова Петкова
Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова
Теодора Тодорова Николова
Ирена Виткова Шаренкова
Силвия Илиева Петрова
Гинка Симова Мирчева-Теофилова
Роберто Илиев Иванов
Лилия Георгиева Хранова

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 20 април 2024 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.