МВР Перник на среща с директорите на училища и детски градини в града

Работна среща между ръководството на областната дирекция и общинското ръководство, директорите на училища и детски градини и на обекти с масово събиране на хора се проведе вчера в Перник. Целта е подобряване на взаимодействието и набелязване на мерки за намаляване на риска от престъпления

Работна среща между ръководствата на ОДМВР – Перник и общинското ръководство, представители на училища и детски градини и големи търговски обекти се проведе вчера в Перник. До момента такива са проведени в общините Брезник и Трън и предстоят в Радомир, Земен и Ковачевци. Инициативата е на МВР, респективно областната дирекция, като целта е подобряване на средата за сигурност и намаляване на риска от престъпления.

Началниците на Първо и Второ РУ запознаха участниците в срещата с динамиката на престъпността и проблемите на местно ниво, с цел набелязване на конкретни мерки и подобряване на взаимодействието, за гарантиране спокойствие и сигурност на гражданите от общината.

Заместник кметът на община – Перник Мирослав Стоицев отбеляза положителните тенденции от изграденото видеонаблюдение и непрекъснатото му разрастване. Той посочи, че започва оборудване с видеокамери и на населените места, с акцент първо в най-големите.

С директорите на училища и детски градини бяха обсъдени начините на взаимодействие и мерките за ограничаване на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

На всички срещи до момента се дискутират възможности за ограничаване на пътни инциденти, обучения на подрастващите и реализиране на превантивни програми в училищата и детските градини. Засягат се въпроси, касаещи телефонните измами, модерните напоследък интернет измами и начините за предпазване.

Изводите са, че сътрудничеството между общинските ръководства и полицията са на необходимото ниво. Изградената стройна организация за комуникация и взаимодействие дава резултат, който влияе пряко върху безопасността и сигурността на гражданите.