Зелена съдийка от Швеция дойде в Перник и се шашна като видя как ядем по кръчмите и какви мощни джипове караме

Шведката Викингсон

Областният управител Людмил Веселинов посрещна днес съдията от шведския съд за околната среда Аника Викингсон, която е на визита в нашия град. Да, оказва се, че в Швеция вече имат зелени съдилища.

Посещението ѝ в България цели да се запознае с българската култура, традиции, юриспруденция, като същата се интересува и от въпросите по опазването на околната среда и в частност процеса по Зеления преход, тъй-като нейната държава има сериозен напредък по темата.

Шведката разказа пред областния управител за зелените политики в Швеция като цяло. За да онагледи мащаба на ангажираността на шведската държава с опазването на околната среда, тя даде за пример как се употребят природните ресурси и същевременно животът и здравето на гражданите да бъде подобрен и защитен.

В Швеция дори ще преместят цял един град, със сградите, църквите, болниците, защото под него са открити залежи на руда.

Госпожа Викингсон разказа и за малки нововъведения в бита на шведите, които оказват положително влияние на природата, като например биогоривото добивано от компостиране на агрокултури и използвано за различни нужди на обществото.

Шведката е учудена как в планината има поточета по които изтича безразборно водата, в Швеция всяко нещо се оползотворява.

Викингсон е посетила наши кръчми и е учудена как се ядяло в тях и какво количество храна остава неизползвано в чиниите. А тя си яде киселото мляко от сутринта и си го носи в кофичка.

Шведката е изненадана колко много мощни коли и джипове има по улиците. Според нея те дават излишен разход и са с напълно необяснима за градски условия мощност.

В Швеция има два типа сметки за ток – тези, които имат енергия от вода плащат много по-малки сметки от тези, които имат енергия от слънчеви панели.

От своя страна областният управител на Перник Людмил Веселинов разказа на госта историята на Перник, която е тясно свързана с въгледобива и минната промишленост. Людмил Веселинов представи и мерките, които е предприела държавата на местно ниво и предстоящите дейности по Зеления преход.

След разговора Съдия Аника Викингсон разгледа сградата на Минната дирекция, както и изложбените зали, които се помещават в нея.