От Радомир до Армения: Зам.кметът Станислава Генадиева посрещна Силва Хачерян

Заместник – кметът Станислава Генадиева посрещна Силва Хачерян в Радомир. Събитието бе организирано от НЧ „Напредък – 1895“ – Радомир, със съдействието на ОУ „Христо Смирненски“.

„В България живеят около 6000 арменци с част от потомците на този смел и горд народ имаме радостта да делим днес една земя, а книгата „Арменски народни приказки“ ще доближи всеки читател поне малко до неговото вълшебство, това е моята цел като автор на тази книга“, заяви Хачерян.

Книгата предизвика голям интерес и от страна на читалищата в общината, а събитието се превърна в едно своеобразно пътешествие от Радомир до Армения и обратно.

Коя е Силва Хачерян ?

Началник отдел „Международно сътрудничество и регионални дейности” в Министерството на културата.

Доктор по педагогика, хоноруван преподавател  в  СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика и Факултет по класически и нови филологии.

Работи в областта на правата на човека, културната интеграция на етническите общности, защита на културното многообразие, образователния и културен мениджмънт, нематериалното културно наследство и аспекти на регионалната културна политика.

Автор на две книги, публикува статии и материали в научни издания, списания и вестници.

Участва в изследователски проекти, национални и международни конференции и семинари.