Откриха в Перник Хъб за социални и здравни услуги

Хъб за социални и здравни услуги бе открит в Перник. Дейността е част от проект “Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. и изпълняван от Община Перник.

От днес центърът за социални и здравни услуги, който се намира на ул. „Младен Стоянов“, бл. 7 ще приема своите посетители и активно ще работи за развитието на общността. Той предлага широк спектър от качествени интегрирани социално-здравни услуги, насочени към подпомагане и подобряване на живота на местните жители.

Екип от специалисти, който включва психолог, адвокат, социален работник, здравни специалисти и образователни медиатори е ангажиран с предоставянето на персонализирани услуги в областта на социалното подпомагане, образованието, заетостта и здравеопазването. Със стремеж към по-ниско ниво на дискриминация и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците срещу ромската общност, центърът ще работи усилено за създаване на равни възможности за всички.

„Това е специален момент за нашата общност, който поставя началото на важен етап в развитието на Перник. Всички днес сме тук, за да обсъдим предизвикателствата и да намерим съвместни решения за подобряване на живота на хората, които често се чувстват изолирани от обществото“, сподели зам.-кметът на Община Перник Стефан Кръстев.

„Нека Хъбът за социални и здравни услуги да бъде място на сближаване, помощ и подкрепа за всички жители на град Перник. Нека работата ни продължи в дух на сътрудничество и грижа за общността“, пожела ръководителят на проекта Вергиния Иванова.


Гости на събитието бяха Мария Василева-Вълова – директор на Дирекция „Външни европейски програми“ в МОН и Иванка Динева – изпълнителен директор на Главна агенция „Медицински надзор“.

Развитието на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез подкрепата за трудова заетост и качествено образование са сред основните приоритетните дейности, залегнали в проекта.

В резултат реализирането на проекта се очаква подобрен достъп за целевите групи до качествени услуги в социалното подпомагане, образованието, заетостта и здравеопазването, както и по-ниско ниво на дискриминация срещу ромите и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците спрямо тях.

Проектът е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.
Партньори по проекта са Фондация „П.У.Л.С.“ и INTERMEZZO UNGDOMSORGANISASJON, Норвегия.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Проект BGLD-3.002-0010″ Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.

Коментари

коментара