Пръскат Перник срещу кърлежи

Нa 30.03 /събота/ от 02:00 часа на територията на град Перник, ще се извърши поетапна масова обработка срещу кърлежи, бълхи и ларви на комари.

В идните седмици поетапно ще бъде извършена обработка на територията на всички населени места от общината.

Обработката в града ще бъде с очаквана продължителност до 09:00ч. на 30.03, като ще бъде извършена от 5 екипа с помощта на специализирано ULV оборудване, монтирано върху високопроходими автомобили.

В първия етап ще бъдат обработени централната градска част и парковете, както и кварталите – Тева, Изток, Мошино, Църква, Бела Вода, Каменина, Ралица, Могиличе, Калкас, Селото, Рено, Драгановец, Байкушева махала, Красно село, Проучване, Твърди Ливади, Рудничар, Христо Смирненски, Димова Махала, Хумни Дол.

При неблагоприятни метеорологични данни, планираната обработка ще бъде проведена през следващия подходящ работен ден.

Коментари

коментара