161 МИЛОНА ЛЕВА: Приеха единодушно БЮДЕЖЕТ 2024 на Перник

На извънредно заседание днес ОбС в Перник прие бюджета на общината за 2024 г. „За” гласуваха 30 от присъстващите в зала съветници. Против – нямаше, а с „въздържал се” гласува само съветникът от БСП Кирил Леонов. Общата рамка на бюджета надхвърля 161 млн. лв. и е с около 4 млн. лева повече спрямо първоначалния бюджет за миналата година.

Над 97 млн. лв. е държавното финансиране, дофинансирането на държавната дейност с общински приходи е над 2 млн.лв., а общинската отговорност възлиза на над 61.5 млн. лв. Общият обем на инвестиционната програма е близо 42 млн. лв. В приходната част на бюджета има завишаване на данъчните постъпления с около 1.5 млн. лева, като увеличението е основно от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и върху наследствата.

Планирано е увеличение с 10 %, считано от 1 януари, на заплатите на всички служители в общинската администрация. С над 800 000 лв. по-малко са парите за издръжка на кметствата, като по-малкият сбор от бюджетите им е в резултат на закриването преди местните избори м.г. на четирите квартални кметства.

За спортните клубове са предвидени над 576 000 лв., а за фондация „Култура” – 800 000 лв. До 50 000 лв. е сумата за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, до 10 000 лв. за даровити деца, а за подпомагане на социално слаби граждани – до 80 000 лв. Помощите, които ще може да бъдат отпускани по решение на ОбС са в общ размер на 148 000 лв.

Източник: БНР

Коментари

коментара