КАТ Перник предлага номер по избор с поредна цифра 6

Сектор „Пътна полиция“ към отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Перник, уведомява, че на 22.01.2024 г., понеделник ще започне регистрация на пътни превозни средства с поредна цифра 6 от серия с регистрационни номера КА.

Желаещите да регистрират превозни средства с конкретен номер по избор, който се заплаща съгласно изискванията на Тарифа №4 за таксите, които събират в системата на министерство на вътрешните работи по закона за държавните такси, могат за запазят конкретната комбинация от цифри на сайта на МВР, на Портала за електронни административни услуги на МВР.

Коментари

коментара