Първо събитие в Перник представя възможностите след края на въглищата

На 23-ти януари в Перник „Бранд Медия България“ организира първото публично събитие в рамките на европейския проект „Преход на възможностите“ (Transition Opportunities, с акроним TOP). Целта на проекта е да даде гласност на приноса на политиката на сближаване на Европейския съюз, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа за осигуряване на плавен и справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика на българските региони, които ще бъдат най-засегнати от трансформацията.

Конференцията „Преход на възможностите – Перник“ ще се проведе в сградата на Минна дирекция („Дом на миньора“), на дрес пл. „Св. Иван Рилски“ №1, с начален час 9.30 ч. Присъствието е безплатно, с предварителна регистрация тук.

Събитието ще бъде открито от зам.-министъра на енергетиката Красимир Ненов и кмета на гр. Перник Станислав Владимиров.

Лектори в панелите ще бъдат експерти от управляващите органи на оперативните програми, през които се финансира политиката на сближаване на ЕС, и представители на местната администрация, които ще дадат яснота за предстоящите промени, свързани с прехода към въглеродно неутрална икономика в Перник, и ще разяснят съществуващите възможности за получаване на  европейско финансиране.

Представители на местния бизнес ще разкажат за успешно изпълнени европейски проекти в региона, финансирани по кохезионната политика на Европейския съюз.

Поканени са представители на синдикатите и други заинтересовани страни.

С това първо публично събитие искаме да информираме и ангажираме местната общност в диалога за прехода към въглеродна неутралност, да повишим осведомеността и да представим положителните резултати от мерките на политиката на сближаване в област Перник.

В рамките на събитието ще бъдат представени резултатите от социологическо проучване, изготвено през декември 2023 г. от Изследователски център „Тренд“, което показва нивото на осведоменост на местните граждани относно политиката на сближаване, Фонда за справедлив преход и Плана за възстановяване на Европа и идентифицира нуждите и опасенията на хората в областта на Перник, с оглед на предстоящите икономически промени.

Резултатите от проучването показват, че 72% от жителите на областта не могат да посочат нищо, с което свързват политиката за сближаване на ЕС. Тоест има нужда от допълнителни усилия за повишаване на осведомеността.

То идентифицира и голямо неодобрение (68%) спрямо политиката за изтегляне от въглищата, която обаче е неизбежна. Според последния вариант на българския План за възстановяване и устойчивост производството на електроенергия от въглища трябва да бъде преустановено до 2038 г. Това обаче вероятно ще се случи много по-рано – според много експерти пазарът сам ще изтласка това производство в рамките само на няколко години.

Предвидена е и „работилница“, в рамките на която участниците ще научат как да получат европейско финансиране. Водещ е адвокат Биляна Тончева, „ЕкоГлоуб“ – експерт с дългогодишен опит в  разработването на европейски проекти.

За „Бранд Медия България“

„Бранд Медия България“ ЕООД е медиен издател и организатор на събития, основан през 2013-та година в София. Компанията е издател на една от водещите икономически медии в България – Economic.bg, на първата специализирана платформа, която популяризира ESG в България – ESGnews.bg, както и на Kmeta.bg – порталът на българските общини.

Компанията е организатор на конкурса „Кмет на годината“, на международната конференция ESG & FRIENDS и на много други тематични бизнес събития.

За контакти:

Асения Димитрова, Ръководител на проекта, [email protected] и 0882 005 000.

Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската комисия.

Коментари

коментара