Перничанка осъди ВиК Перник за водната криза

ВиК Перник е осъдено да заплати 1500лв. на жена за причинени неимуществени вреди във връзка с водната криза през 2020 година. За това съобщи адвокатът, който е водил делото – Велин Младенов. 

„Дружеството е осъдено да заплати на клиентаката ми сумата от 1500 лева за нанесените й неимуществени вреди. Искът по-скоро беше заведен, за да покаже на хората, че не трябва да си мълчат и да търпят това безхаберие в града. Единствения начин да отстояваме правата си е като се опълчим срещу некадърниците, които ни държат на дъното.
В тази битка бях сам срещу всички, но когато човек е упорит и защитава вярната кауза, нещата се получават.
Търсете правата си, за да Ви уважават.“, казва адвокат Младенов като публикува част от решението на съда.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

гр. София, 04.01.2024 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести октомври през две хиляди двадесет и трета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА
при участието на секретаря Александра Карамфилова, като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело № 4833 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл. 290 от ГПК.
Касационното производство по делото е образувано по касационна жалба на ищцата Д. Б. М. и насрещна касационна жалба на ответника „Водоснабдяване и канализация“ ООД – [населено място], подадени срещу решение № 205/06.07.2022 г., постановено по възз. гр. дело № 272/2022 г. на Пернишкия окръжен съд. С обжалваното въззивно решение, като е потвърдено първоинстанционното решение № 260075/25.02.2022 г. по гр. дело № 1836/2020 г. на Пернишкия районен съд, ответното дружество е осъдено, на основание чл. 79, ал. 1, пр. 2 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, да заплати на ищцата сумата 500 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на неизпълнение на задължение за предоставяне на ВиК-услуги до притежавания от ищцата водоснабден имот, находящ се в [населено място],[жк], [улица], с аб. № 5048174, в периода 18.11.2019 г. – 01.04.2020 г., ведно със законната лихва (обезщетение за забава) от 01.04.2020 г. до окончателното ѝ изплащане; както и сумата 18.61 лв., представляваща също обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода 18.11.2019 г. – 30.03.2020 г.; като исковете са отхвърлени до пълните им предявени размери, съответно: за разликата над сумата 500 лв. до сумата 5 005 лв. и за разликата над сумата 18.61 лв. до сумата 37.50 лв.; в тежест и на двете страни са възложени разноски за първоинстанционното производство по делото………………………………………………………………………………………………………………
ОСЪЖДА, на основание чл. 79, ал. 1, пр. 2 и чл. 86, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – [населено място] с ЕИК[ЕИК] да заплати на Д. Б. М. с ЕГН [ЕГН] още и сумата 1 000 лв. (хиляда лева – горната разлика над сумата 500 лв. до сумата 1 500 лв.), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на неизпълнение на задължение за предоставяне на ВиК-услуги до притежавания от ищцата водоснабден имот, находящ се в [населено място],[жк], [улица], с аб. № 5048174, през периода 18.11.2019 г. – 01.04.2020 г., ведно със законната лихва върху нея, представляваща обезщетение за забава на плащането ѝ, считано от 01.04.2020 г. до окончателното ѝ изплащане, както и сумата 18.89 лв. (осемнадесет лева и осемдесет и девет стотинки – горната разлика над сумата 18.61 лв. до сумата 37.50 лв.), представляваща също обезщетение за забава на плащането на главното парично задължение за периода 18.11.2019 г. – 30.03.2020 г.

Коментари

коментара