Първо събитие за Сурва: Излагат маските на две пернишки села в галерия Атриум

На 10 януари 2024 г. от 17:00 часа в галерия „Атриум“ на областна администрация Перник ще бъде открита изложбата „Изкуството на маската“, организирана от Областна администрация Перник, в партньорство със сдружение „Локално наследство“, град Перник.

Изложбата е подготвена от сдружение „Локално наследство“ през 2023 г. по проект „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство“//“Safeguarding and Promotion of Intangible Cultural Heritage (SPICH)”, реф. № CB007.2.13.009, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПА България-Сърбия//Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia Programme, в партньорство с Фондация „Нишвил“, град Ниш, Сърбия.

Изложбата включва дванадесет сурвакарски маски, изработени от сурвакари от селата Витановци и Гигинци, два сурвакарски костюма, както и десет винили с текст и снимков материал, в които е представена маскарадната традиция в Пернишко, персонажите в обичая и Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ в град Перник.

Изложбата може да бъде посетена от гражданите и гостите на град Перник до края на месец януари, включително и в дните на международния фестивал „Сурва“ в град Перник, в периода 26 – 28 януари 2024 г.