Пернишките села в готовност за Сурва – чакат гости на 13 и 14 януари

И тази година в нощта на 13-ти и през деня на 14-ти януари пернишките села ще празнуват древния обичай Сурова. Почти навсякъде из пернишките села сурвакарски групи ще се съберат, за да изгонят злите сили облечени в животински кожи, с факли в ръце, звънци на кръста и страшни маски.

Празникът с всяка изминала година се превръща в зрелищно преживяване, както за участниците, така и за гостите по селата. В някои случаи сурвакарските групи от съседни села се обединяват и заедно празнуват Сурва. А с популяризирането на обичая чрез ежегодния фестивал на маскарадните игри СУРВА в Перник, все повече гости не само от пернишкия край, но и чужденци, проявяват интерес към автентичните игри по селата.

Много от пернишките села вече отправиха покана към хората да се присъединят към тяхното веселие:

Мечкарските групи на с. Ярджиловци, Кметство с. Ярджиловци и НЧ “Христо Ботев 1940”
Ви канят
Заедно да запалим традиционния огън на 13.01.2024г. от 19:00ч пред читалището, а на 14.01.2024г. от 14:30ч.в училищния двор да ликуваме заедно.
Нека се докоснем до най-истинската за нас традиция – Сурва!!!

 

 

ПЪЛЕН ГРАФИК

ПЕРНИК

1. Село Люлин – НЧ “Христо Ботев – 1961 г.”
13.01.2024 г.
18:00 ч.Музикална програма с оркестър „Перун“.
18:30 ч.Гостува ТФ „Зора“ от град Перник с р-л Пламен Маринов.
19:00 ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
2. Село Лесковец – НЧ “Солидарност -1930 г.”
13.01.2024 г.
17:30ч. Събиране на групата. Отпътуване за традиционна среща със сурвакарската група на село Богданов дол.
3. Село Богданов дол – НЧ “Пробуда-1928 г.”
13.01.2024 г.
17:30 ч.- събиране на групата.
18:00 ч.- Среща с групата на с. Лесковец, запалване на сурвакарски огън и игри, ще гостува група от Разлог
4.Град Батановци – НЧ “Просвета – 1909 г.”
13.01.2024г.
17:00 ч. Музикална програма с оркестър “Перник“ с р-л Валери Цветков.
20:00 ч.-Сурва в Батановци с гостуващи групи. Среща с групите от:
Станчинарска група кв. Дълбошница- Петрич, Бабугерска група от град Банско, Сурвакарска група от с. Копаница, Сурвакарската група от с. Ноевци.
Запалване на ритуален огън и игри.
5. Село Витановци– НЧ “Отец Паисий – 1928 г.”
13.01.2024 г.
21:00 ч. Запалване на сурв. огън и игри заедно с групата от с. Мещица.
6. Село Черна гора – НЧ “Наука – 1967 г.”
13.01.2024 г.
18:30 ч. Запалване на ритуален огън и игри. Гостува групата от град
Батановци
7. Село Ярджиловци – НЧ “Христо Ботев – 1940 г.”
13.01.2024 г.
19:00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурв. групи от Горна и Долна махала на село Ярджиловци и сурвакарски игри.
Място: на площада пред читалището
18:00 ч.Сурвакарската група на Кръстина махала – отделно запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с другите две групи
14.01.2024 г.
14:30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото
Място: в двора на училището
8. Село Зидарци – НЧ “Васил Левски – 1975 г.”
13.01.2024 г.
19:30 ч. запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
9. Село Мещица – НЧ “Пейо К. Яворов – 1926 г.”
13.01.2024г.
19:00 ч.- Запалване на ритуален огън и сурв. игри
10. Село Дивотино – НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”
14.01.2024г.
18:30ч.- Посрещане на групата и запалване на сурвакарски огън на площада пред читалището.Гостува част от групата от с. Садовик.
11. Кв. „Бела вода”, гр. Перник – НЧ “Пробуда – 1935 г.”
13.01.2024 г.
18:30 Събиране на групата и запалване на сурв. огън
12. Село Драгичево – НЧ “Пробуда – 1922 г.”
13.01.2024 г.
18:00 ч. Посрещане на групата от кмета на селото, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
13. Село Големо Бучино – НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.”
13. 01.2024 г.
19:00 ч.Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
14. Село Расник – НЧ “Димитър Полянов – 1927 г.”
13.01.2024 г.
18:00 ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Гостуват групите на с.Брежани, с.Столетово и с. Велковци.
15. Село Селищен дол
13.01.2024 г.
19:00 ч. Гостува групата на с. Слаковци
16. Село Кралев дол – НЧ “Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”
14.01.2024г.
17:30ч.- запалване на ритуален огън и мечкарско хоро в двора на училището.
17. Село Вискяр– НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1933 г“
13.01.2024г.
19:30 ч. Сурвакарски игри около огъня.
18 . Кв. „Църква“ – Перник
13.01.2024г.
18:30 ч. Запалване на огъня и сурв. игри.
19. VI-то СУ „Св. Св. Кирил и Методий“– гр. Перник и сурвакарска група
„Кракра“ град Перник.
13.01.2023г.-
17:30 ч.Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
Място:В двора на училището
РАДОМИР
Кв. „Върба“ – Радомир
13 януари – 18:00 ч. – запалване на огън и обиколка по къщите
14 януари – 7:00 ч. – обиколка по къщите
Село Прибой
13 януари – 17:30ч. събиране на групата на центъра.
18:00 ч. – запалване на огън и сурвакарски игри. Гостува в село Кошарите
20:00 ч. – гостува на с. Стефаново
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Село Копаница
13 януари – 18:15 ч. – запалване на огън, гостува сурв. гр. от с. Стефаново
20:00 ч. – гостува в гр. Батановци
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Село Друган
13 януари – 18:30 ч. – отпътува и гостува на с. Дрен
19:00 ч. Празнична програма с участието на Нелина Гурбанова, Пирина Христова, Виктор Джоргов и Фолклорна танцова група „Шопи“
20:00 ч. – запалване на сурв. огън и сурв. игри
14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото
Село Стефаново
13 януари – 18:00 ч. – сурв. група гостува на с. Копаница
20:00 ч. – запалване на огън и посрещане на сурв. група от с. Прибой
14 януари – 7:30 ч. – обиколка на селото
17:30 ч. – обичай „Увеждане на булката“ пред читалището
Село Дрен
13 януари – 18:00 ч. – празнична програма
18:30 ч. – запалване на огън с гостуващи сурв.гр. от Друган и Д. Раковец
14 януари – 6:00 ч. – обиколка на селото
Село Долни Раковец
13 януари – 18:30 ч. – отпътува и гостува на с. Дрен
20:30 ч. – запалване на сурв. огън и сурв. игри в селото
14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото
Първи борчески квартал – град Радомир, площадката при бившето „БКС“
13 януари -18:00ч. Празнична програма
19:00ч. Сурвакарски игри
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на квартала
Ромска сурвакарска група – град Радомир, кв. „Бащевица“
13 януари -18:30ч. – запалване на сурв. огън и сурв. игри
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на квартала
Село Извор. Сурвакарска група към НЧ „Отец Паисий 1927г.“
13 януари – 17:00ч. на центъра- запалване на сурвакарски огън,
сурвакарски игри, обхождане на селото
Село Долна Диканя. Сурвакарска група към НЧ „Никола Корчев – 1928г.“
13 януари -18:30ч. пред читалището- запалване на огън и сурвакарски игри.

Коментари

коментара