Общински съвет заседава НА ЖИВО в Перник

Последното за годината заседание на Общински съвет Перник се провежда днес в зала „Панорама“ в Перник. Съветниците на града се събраха, за да решават по важни точки от дневния ред.

На заседанието се дискутира и гласува одобряване план-смета за разходите за дейностите по сметосъбиране и чистота на града. Дискутира се предложение за изменение на местните данъци и такси. Да бъде ли освободена от такса битови отпадъци сградата на ПТГ Юрий Гагарин.

На заседанието се определя и размера на основните месечни заплати на кмета на Община Перник, както и на кметовете на кметства. Ще се обсъжда и отпускане на целева финансова субсидия за Профилакториума.

Можете да следите общинското заседание на живо тук: