Европейската комисия одобри 1,2 милиарда евро за зелен преход на Перник, Кюстендил и Стара Загора

България ще получи 1,2 милиарда евро, след като Европейската комисия одобри териториалните ѝ планове за справедлив преход. Те ще подпомогнат създаването на нови работни места и справедлив климатичен преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник.

Tези области са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства по отношение на спирането на енергията от въглища и намаляването на въглеродните емисии. Чрез фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

С приетите днес планове за справедлив преход приключва одобряването на инвестиции в общ размер от 11 милиарда евро по политиката на сближаване до края на бюджета на Общността през 2027 г. в подкрепа на по-конкурентоспособна и по-екологична България.

По линия на фонда ще бъдат подпомогнати преходът от производство на енергия от въглища, както и преквалификацията, повишаването на квалификацията и създаването на нови възможности за заетост за над 15 000 работници в трите области.

България внесе в Комисията териториалните си планове в началото на октомври, а срокът за оценка бе 4 месеца. Във вторник министърът на енергетиката Румен Радев съобщи, че плановете ще могат да се прилагат още от януари.

От българското правителство междувременно обявиха, че през следващите 6 години ще бъдат финансирани дейности по подобряването на минните терени за индустриални нужди, подкрепа за работниците, финансиране на енергийна ефективност, развитие на производство на компоненти и електроенергия от възобновяеми източници и други.

В региона на Стара Загора подкрепа ще получат и инвестиции от големи предприятия, като предварителен интерес до момента са заявили над 20 компании.

Коментари

коментара