Полицията в Перник следи под лупа употребата на пиротехника по Нова година

Полицията предприема засилен контрол при продажбата и употребата на пиротехнически изделия в Пернишка област по повод предстоящите празници

От служители на ОДМВР – Перник са предприети интензивни проверки с оглед недопускане на нарушения и произшествия с пиротехнически изделия, които традиционно се употребяват в дните около Коледните и Новогодишните празници. По отношение спазване изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ) са планирани инспекции във всички лицензирани търговски обекти.

Същевременно са предприети активни действия и за пресичане на нерегламентираната продажба на пиротехнически изделия на места без разрешение. За всеки констатиран случай на нарушение е предвидена най- строга наказателна и административна отговорност.

За да се избегнат инциденти, наранявания или възникване на пожари, органите на реда апелира гражданите и гостите на областта за повишено внимание при използване на пиротехнически изделия.  Много често предизвиканите от неправомерно използване на пиратки и фоейрверки гърмежи смущават общественото спокойствие в районите на училища, болници, детски заведения, паркове, площади, жилищни комплекси и т.н., а не рядко водят и до сериозни травми и необходимост от лекарска намеса.

От полицията напомнят, че съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ) увеселителните пиротехнически изделия не са невинна играчка, а общоопасни средства и са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР.

Лицензираните фирми и търговци, които съхраняват и осъществяват продажба с този тип изделия,  разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини. Там артикулите се  излагат на закрити лавици или под стъклен похлупак, съхраняват се и се продават само в оригиналната заводска опаковка и с инструкция за употреба и безопасност на български език.

Абсолютно е недопустимо търговията да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони, а видимо повредени пиротехнически изделия (разкъсана опаковка, фитил и др.)  подлежат на незабавно бракуване и унищожаване по съответния ред.

ЗАБРАНЯВА СЕ!

Продажбата на фойерверки от категория F1 на лица под 12 години, от категория F2 – на лица под 16 години, и от категория F3 – на лица под 18 години;
Търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най- малка стандартна производствена опаковка.
Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на пиротехнически изделия, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност.
Употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, в закрити помещения.
Транспортирането на пиротехнически изделия, като ръчен багаж по обществения транспорт. Изключение се прави само за фойерверки от категория F1 и на фойерверки от категории F2 до 5 кг брутно тегло, и от категория F3 – до 10 единични бройки;
Транспортирането на пиротехнически изделия във вид на колетни пратки по всички видове транспорт.