Осем свободни места за полицаи в Перник

В ОДМВР – Перник е обявен конкурс за назначаване на 8 вакантни длъжности

Конкурс за назначаване на държавна служба на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна
първоначална професионална подготовка е обявен в ОДМВР – Перник. Конкурсът е за 8 полицаи, от които 3 полицаи-старши полицаи и 5 младши автоконтрольор. 

Крайният срок за подаване на документите е 13.12.2023 г. включително.

            Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация
административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР  – Перник на адрес: гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1. Телефони за допълнителна информация и справки – 076/676274 и 076/676667.

Коментари

коментара