Полицията в Перник търси „Пътна Помощ“ за отдел „Разследване”

Полицията търси „Пътна Помощ“ за нуждите на отдел „Разследване” .

Оферти за „Пътна помощ“ за нуждите на отдел „Разследване“ събира Областната дирекция на МВР в гр. Перник. Пътната помощ ще се предоставя при възникнала необходимост от репатриране на моторни превозни средства и/или техни прикачени устройства, които са претърпели пътнотранспортно произшествие или злоумишлени действия, вследствие на които е настъпила механична повреда, включително палеж, експлозия и др, довели до невъзможност за движение на същите, и/или превозни средства, които подлежат на изземване или са иззети като веществени доказателства във връзка с наказателни производства.

Офертите за участие да се подават до 17.00 ч. на 15.12.2023 г. на адрес: гр. Перник, ул.”Самоков” № 1 – деловодство на ОДМВР – Перник или на електронна поща: [email protected] . Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 24е, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

С избрания участник ще бъде сключен договор за изпълнение на услугата за срок от 12 месеца.

Коментари

коментара