Прекъсвания на електрозахранването в населени места на територията на общини Трън и Брезник в област Перник на 20 октомври 2023 г.

Ремонтни дейности по електропровод на ЕСО налагат прекъсвания на електрозахранването в населени места на територията на общини Трън и Брезник в област Перник на 20 октомври 2023 г.

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 20.10.2023 г. в интервала от 08:00 ч. до 11:00 ч., поради ремонт на електропровод 110 кV, собственост  на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в следните населени места на територията на община Трън, област Перник: гр. Трън, с. Богойна, с. Банкя, с. Врабча, с. Бусинци, с. Студен извор, с. Радово, с. Вукан, с. Ломница, с. Мрамор, с. Кожинци, с. Костуринци, с. Еловица, с. Стойчовци, с. Горна Мелна, с. Долна Мелна, с. Дълга лука, с. Шипковица, с. Лева река, с. Видрар, с. Горочевци, с. Пенкьовци, с. Бутроинци, с. Глоговица, с. Берайнци, с. Туроковци, с. Зелениград, с. Забел, с. Ярловци, с. Лешниковци, с. Цегриловци, с. Реяновци, с. Джинчовци, с. Бохова, с. Милославци, с. Главановци, с. Насалевци, с. Рани луг, с. Слишовци, с. Стрезимировци.

На 20 октомври 2023 г., в периода от 08:00 ч. до 17:00 ч., са възможни смущения в електрозахранването на селата Неделково, Парамун, Филиповци и Лялинци в община Трън и селата Муртинци, Видрица, Ребро, Кривонос и Конска в община Брезник.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.