Училище и детска градина в Перник стават енергийно ефективни за над 2 300 000 млн. лв.

Община Перник стартира реализацията на проект „Енергийна ефективност в сгради“, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. по меморандума между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Програмен оператор е Министерството на енергетиката.

Участие в представянето на проекта взеха зам.-кметът на Община Перник Стефан Кръстев, представители на Министерството на енергетиката, представители на директорът на VI СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Адриана Ольова, директорът на ДГ №15 „Райна Княгиня“ Кремена Михайлова и партньори на проекта.

Основната цел на реализацията на проекта е подобряването на енергийните характеристики на сградния фонд в Община Перник, чрез извършване на мерки за енергийна ефективност в три сгради и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление. Общата му стойност е в размер на малко над 2 300 000 млн. лв. Сградите, които са включени в него са VI СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, заедно с физкултурния салон на училището, както и сградата на ДГ №15 „Райна Княгиня“.

Реализирането на проекта ще допринесе за повишено производство на енергия от ВЕИ и ще подпомогне експертния капацитет в областта на енергийната ефективност. Дейностите по проекта ще създадат също и добра основа за задълбочаване на двустранните отношения между държавите донори между Норвегия, Исландия и Лихтенщайн и държавите бенефициенти, сред които е и България.