Ралица Андреева от ДПП: Има решение на Общински съвет да съществуват 4-те кметства ИЗТОК, ЦЪРКВА, КАЛКАС и БЕЛА ВОДА. Самият факт, че ЦИК не се произнася по същество, а прехвърля на ОИК, за мен не говори добре

Ралица Андреева
Ралица Андреева

Ралица Андреева е голямо име в общинската политика на Перник . Тя дългогодишен общински съветник, а днес  е острието на „Движение за просперитет на Перник“. Те са едни от най-засегнатите политически от решението на ЦИК да се закрият кметствата Изток, Калкас, Църква и Бела вода. Тяхна досега бе кметицата на най-голямото кметство – това в кв. Изток Десислава Стоянова.

– Г-жо Андреева, гледате ли политическия абсурд, който ни връхлетя, относно закриването на изборите в четирите кметства. Какъв е Вашият първи коментар?

Ралица Андреева: Със свое решение 25.6.2015 година, Общински съвет Перник се е произнесъл по този въпрос, като е потвърдил съществуването на кметствата Калкас, Църква, Изток и Бела вода. Нещо повече…,в точка втора на същото решение, се оказва на кмета на Община Перник да включи кметствата Изток, Църква, Бела вода и Калкас в предстоящите избори през 2015 година. Това решение до момента не е променяно.

Класификаторът за информационно осигуряване на териториалните единици няма нито конструктивно, нито обвързващо действие по отношение на преценката на това дали обекта представлява териториална или административна единица.

Още през 2007 година това е един от доводите Пернишки административен съд да остави наличието на кметствата.

Към настоящият момент, кметствата съществуват и това, че в базата данни е посочен Указ за насрочване на избори, без да има решение на компетентен орган, какъвто е Общински съвет, не би следвало да е мотив за закриване. Общинският съвет е компетентния орган дали да открие и закрие едно кметство. Напротив – Общински съвет Перник има обратно решение – остава съществуването на кметствата и задължава кметовете да ги включат в списъка за насрочване на изборите.

Как си обяснявате указанията на ЦИК за закриване на изборите в тези кметства тогава?

Ралица Андреева: Самият факт, че ЦИК не се произнася по същество, а прехвърля на ОИК, за мен не говори добре.

Съзирате ли политическа атака в този акт?

Ралица Андреева: За мен едно такова действие може да има две обяснения – целенасочено или от неграмотност. Не знам кое от двете има по-голяма вреда за перничани.

В крайна сметка , независимо от решеният на ОИК и ЦИК има съд. Всеки един от кандидатите на партиите, би могъл да обжалва решенията, което ще ни вкара в допълнителен правен казус и ще отнеме време.