ЕТО ГИ финалните териториални планове за Стара Загора, Перник и Кюстендил

В страницата на Министерството на енергетиката бяха публикувани финалните териториални планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Можете да ги видите, като последвате връзките: Стара Загора – ТУК, Перник – ТУК, и Кюстендил – ТУК.

Като част от Европейския зелен пакт механизмът за справедлив преход беше създаден с цел при прехода към неутрална по отношение на климата икономика да не бъдат изоставени нито един човек и нито един регион. Той включва Фонда за справедлив преход (ФСП), от който се очакваше в периода 2021—2027 г. да бъдат инвестирани 17,5 млрд. евро в териториите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

Всички държави членки бяха длъжни да разработят териториални планове за справедлив преход (ТПСП), за да получат достъп до финансиране от Фонда за справедлив преход. Тези стратегии на местно ниво трябваше да бъдат разработени чрез обществени консултации с всички заинтересовани страни, включително представители на гражданското общество и местната общност, както е определено от Европейския кодекс на поведение за партньорство.