КУЦИТЕ КОНЕ НА КОРНЕЛИЯ НИНОВА В ПЕРНИК! БСП загуби без да ходи на избори. РИК анулира служебно червен кандидат-кмет, заради нередовни документи

Районната избирателна комисия заличи кандидат-кмета на БСП за кв. Изток Симона Георгиева Борисова, научи ZaPernik.com. Корнелия Нинова ще побеснее, когато научи. Ще падат глави. Да загубиш избори служебно, без битка си го може само БСП. Причината – нередовни документи на кандидата.

Ето цялото решение на ОИК:

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на кандидат за кмет на кметство Изток Община Перник , издигната от листата на местна коалиция „ БСП за БЪЛГАРИЯ (ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ПП МИР) „ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и издигане на кандидат за общински съветник

ОИК –Перник е регистрирала   Симона Георгиева Борисова, като кандидат за кмет на кметство Изток, с Решение № 87-МИ /26.09.2023г. В изпълнение на а задълженията си по Решение 2460-МИ /18.09.2023г. на ЦИК ОИК –Перник е въвела данните за регистрирания кандидат  cik.is-bg.net, веднага след приемане на решението за регистрацията и. Чрез въвеждане в системата се извършва проверка  дали кандидата има българско гражданство; дали е навършил 18 години към 29 октомври 2023 г. , включително да не е поставен под запрещение;- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;- да има регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответната община или кметство, към 28 април 2023 г. В случай ,че е налице пречка за регистрацията на кандидатите  или не са изпълнени изискванията за регистрация на кандидат ,ОИК получава отговор , в който се съдържа описание на кое от законовите изисквания не отговаря конкретния кандидата.

За кандидата   Симона Георгиева Борисова  ОИК – Перник не е получила информация за пречка за регистриране на кандидата. При извършената повторна проверка от на ГД „ГРАО“ при МРРБ, ЦИК е уведомила ОИК Перник за липсата на регистриран постоянен или настоящ адрес на кандидата в кметство Изток .

Липсата на адресна регистрация  за съответния кандидат в населеното място представлява нарушение на чл. 397, ал.1 от ИК и параграф 1 от ДР на ИК , което е  и основание за заличаване на регистрация  на същата като кандидат за кмет на кметство   Изток

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.15 във вр. с чл. 397 ал. 1, във вр. Параграф 1 от ДР на ИК, Решение № 2460-МИ / 18.09.2019г.на ЦИК и   Решение № 1955 от 03.08.2023г. ,във вр. с Решение № 87-МИ от 26.09.2019 г на ОИК-Перник, Общинската избирателна комисия –

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА  регистрацията на Симона Георгиева Борисова, като кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЗТОК, Община Перник, регистрирана с Решение № 87-МИ/26.09.2023г. , предложена от местна коалиция „ БСП за БЪЛГАРИЯ (ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ПП МИР) „

АНУЛИРА издаденото и удостверение.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Румяна Николова Петрова

Секретар: Галина Радева Никодимова