Аварийно-спасителният отряд при община Перник спаси момиче пред очите на ученици

Аварийно-спасителният отряд при община Перник проведе демонстрация за реагиране при извънредни ситуации с ученици от VII ОУ „Г.С.Раковски“. Тя бе организирана съвместно с Центъра за кариерно развитие при Обединения детски комплекс и Българския червен кръст.

В четири модула учениците бяха запознати с това как да реагират при извънредни ситуации, проведени бяха демонстрации по търсене на изчезнал със спасително куче, евакуация на пострадал от сграда или труднодостъпни терени с алпийски способи и оказване на първа долекарска помощ на пострадали.

Отрядът показа на учениците от трети клас и специализираната техника, запозна ги с начина на работа на радиоборудването дарено от А1, както и със средствата за навигация, подпомагащи дейността на спасителите – компас, карта и GPS.