115 години Независимост: На тази дата България каза: Стига! Ние сме Държава!

На 22 септември преди 115 г. България провъзгласява своята Независимост, отхвърляйки финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор, а българският княз приема титлата „цар“.

Обявяването на Независима България се случва в църквата „Св. 40 мъченици“- място, в което почиват костите на великия български владетел цар Калоян и което пази две безценни колони с посланията на цар Иван Асен и кан ювиги Омуртаг.

След като премиерът Александър Малинов написва мнифеста на независимостта „в крачка“ на път към Търново с царския влак, княз Фердинанд I го подписва заедно с останалите министри.

Българската Независимост обаче не остава без реакцията на „Високата порта“…
На заплахите с война от страна на Османската империя България отговаря с военна мобилизация и същевременно декларира готовност за мирно уреждане. Тъй като Берлинският договор е двойно нарушен (от София и от Виена), а Великите сили не са готови за мащабна война, усилията се насочват към дипломатическо признаване на българската независимост.

Българо-османските противоречия са уредени с помощта на Русия. През април 1909 г. са подписани българо-руски, руско-турски и българо-турски протокол. Според тези споразумения Русия опрощава османските задължения, останали от войната от 1877 – 1878 г., в замяна Османската империя се отказва от всякакви финансови претенции към доскорошното трибутарно княжество България.

Жестът на Русия не е само братска воля към нас, защото България се задължава да изплати 82 милиона франка на Русия в срок от 75 години.

През същия месец империята признава независимостта на България, последвана и от Великите сили.
С провъзгласяването на независимостта на България се издига международният авторитет на страната и тя се превръща в равноправна на другите държави. Княз Фердинанд приема титлата „цар на България“.

Бъдете независими! Честит празник!