С пълно единодушие приеха Бюджета на община Перник

Без „против“ и без „въздържали се“ бе приет и бюджетът на общината с едно единствено изменение. За сметка на издръжката на общинската администрация се увеличават средствата за обезщетения и помощи по решение на ОбС на 270 000 лв. Със 120 000 лв от тях ще бъде направено дарение за изграждането на храм „Сретение Господно” в кв. „Тева”.

ОбС в Перник даде съгласие общината да изтегли два нови заема на обща стойност близо 7.7 млн. лв. На проведеното вчера извънредно заседание, съветниците приеха и бюджета за тази година. Той е в размер на близо 157.5 млн. лв.

Единият заем е краткосрочен, от централния бюджет и е в размер на 3.2 млн. лв. С него ще бъде възстановен стар дълг в размер на 4.2 млн. лв., който към момента е обслужен частично. На база направените анализи и наближаващия срок за изпълнение на проектите по ОП „Региони в растеж”, общината няма да е в състояние да го възстанови изцяло. Това налага да бъде поет нов краткосрочен дълг, за да се избегне утежняването на бюджета за 2024 година с допълнителни плащания и санкции, обясниха от администрацията.

Вторият заем е дългосрочен и е от фонд „ФЛАГ”. Размерът му е 4 431 925 лв. Парите са необходими за финансиране изграждането на учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на ОУ „Св. Иван Рилски” и ПМГ „Христо Смирненски”.

Източник: БНР