„Топлофикация Перник“: Остават броени дни до кампанията за безплатен демонтаж и монтаж на дистанционни водомери

„Остават броени дни до края на кампанията на „Топлофикация Перник“, която дава възможност за безплатен демонтаж и монтаж на дистанционни водомери.“, съобщават от дружеството.

В рамките на приетите промени в Закона за енергетиката и съгласно европейска директива, до 1 януари 2027 година всички водомери трябва да имат дистанционно отчитане, в тази връзка от топлофикационното дружество дават възможност на потребителите, избрали да ползват услугата „Дялово разпределение“ на централата, да подменят индивидуалните уреди, измерващи потребената гореща вода с „умните“, с безплатен демонтаж и монтаж. „С модерните устройства клиентите спестяват време, тъй като вече няма да им се налага да чакат у дома посещенеи на инкасатори, които да извършат снемане на показанията от уредите. Модерните устройства с дистанционен отчет гарантират прецизно отчитане на консумираната енергия и с тях се елиминира възможността за допускане на техническа грешка.“, заявяват от предприятието.

От дружеството обясниха, че най-ниската такса за отчитане на дистанционни уреди е 6,00 лв. с ДДС годишно.

Според условията на кампанията всеки клиент, който е поставил водомер с дистанционно отчитане, получава реална информация за своето потребление и сметките отразяват точното количество изразходвана гореща вода. „С „умните“ уреди домакинствата няма да получават прогнозни и изравнителни сметки.“, уточняват от предприятието. 

„Ако в момента на потребителите се налага да сменят индивидуалните водомери поради изтичане на 10-годишния срок на годност, то задължително трябва да монтират такива с дистанционен отчет.„, напомнят от дружеството. Оттам посочват, че преди да бъдат закупени новите „умни“ устройства, клиентите трябва да се консултират в фирмата, извършваща дялово разпределение в сградата. 

Повече информация относно кампанията за безплатен демонтаж и монтаж на дистанционни водомери абонатите могат да намерят на сайта на „Топлофикация Перник“ или на Фейсбук страницата на предприятието. 

https://toplo-pernik.com/

https://www.facebook.com/ToploPernik/