Детските градини и ясли в Перник с модерна система за контрол, електронен дневник записва всичко за всяко дете – от платена такса до здравословно състояние

Община  Перник  представи  пред  директорите на общинските ясли и детски градини  модерна система за управлението им. Електронната програма   автоматично пресмята и  контролира задълженията и заплащането на месечните такси.

Заместник-кметът по образование и  култура Севделина Ковачева обясни ,че по този начин ще се постигне по-стриктен контрол върху средствата, които постъпват в детските заведения. Ще се отчита всяко нещо, което влиза и излиза от тях, кои деца отсъстват или боледуват,какво  е  здравословното им състояние. Преди всичко ще се улесни работата на директори, счетоводители и учители, защото програмата  автоматизира изцяло работните процеси в детските заведения. По думите на заместник-кмета ще бъдат улеснени и самите родители, които ще получават бърза информация за развитието на детето ,седмичното меню,както и дължимите и  платени такси .

Системата  е свързана с база данни към общината и така ще се знае всичко за съответното детско заведение.  Програмният  продукт успешно се прилага  в  38 общини. С него  вече работят  служители в над 320 детски заведения.  Презентацията  бе направена чрез конферентна връзка със служител въвел системата във Варна. Директорите получиха подробна  информация  за предимствата на софтуерния продукт. Те ще могат да контролират  и да проследяват финансовото състояние ,приходите и разходите в реално време. Справки могат да правят за всяко отделно дете от постъпването му в яслата или градината. Директорите сами преценяват на кого какъв достъп да дадат.  Единственото изискване е стриктно да се  попълват електронния дневник за присъствие на децата, което отнема  по-малко от  минута.

На базата на тези въведени данни автоматично се пресмята таксата за всяко отделно дете, какви са начисленията  върху нея и колко дължи  за месеца. Има възможност да се плаща по  банков път или в брой.  Няма да се налага счетоводителите да пишат кочани, защото  системата има готови квитанции, които само се  разпечатват.  За родителите има възможност да плащат таксата по електронен път. Те също ще имат определен достъп  до системата, която ще им позволява да разберат какви средства дължат. Програмата  има и здравен модул, където се записва здравословния статус на детето и може да се проследи. Освен това се поддържа база данни и за самия персонал, за численост и присъствие. За да бъде ефективно приложим в общинските ясли и детски градини на Перник  продуктът трябва още да се доразвие.