Децата тръгват на училище: Полицията в Перник със специални мерки

ОДМВР – Перник с мерки за осигуряване на безопасността и сигурността на децата през учебната 2023/2024 г.

За Първия учебен ден и новата учебна 2023/2024 г. от ОДМВР – Перник са предприети необходимите мерки за осигуряване на бизопасност и сигурност на подрастващите. 

Традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ ще се проведе в периода септември – октомври 2023 г. Седмицата от 16 до 22 септември е обявена за Седмица на детската пътна безопасност под наслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“, а 20 септември е определен от ROADPOL за Ден без жертви на пътя.

Съвместно със служители на РДПБЗН – Перник са извършени охранителни проверки на сградите на училищата и детски градини. Проведени са работни срещи с ръководствата на  охранителните фирми, извършващи охрана и пропускателен режим в учебните заведения. Служители от полицейските управления и Пътна полиция са извършили огледи на сигнализацията и пътната маркировка, уличното осветление и предпазните огради и пешеходните ограждения. Планирани са специализирани полицейски операции в питейни и увеселителни заведения, с цел недопускане присъствието на малолетни  и непълнолетни в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца. Планиран е контрол на търговските обекти в близост до детски и учебни заведения за недопускане продажбата на забранени изделия. При необходимост ще се съставят предупредителни протоколи на нарушителите. 
Полицейските наряди ще имат за задача и да следят за продажбата на наркотични вещества в районите на училищата.

В първия учебен ден и по време на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност ще се проведат беседи с първокласниците и техните родители за рисковете при тежки пътни произшествия с участието на деца.Ще се акцентира върху опасните зони, пешеходни преходи и кръстовища. Служителите, подпомагащи пътното движение ще регулират трафика на автомобили и пешеходци, с цел осигуряване на безопасното пресичане на децата и техните придружители.

  Продължават съвместните графици и за посещение и изнасяне на беседи в часовете на класа, в рамките на Националната програма „Работата на полицията в училище“.

През периода на предстоящата учебна година ще се осигури полицейско присъствие, с превантивен ефект преди и в края на учебните часове.
И тази година ще продължат изнасянето на 10-минутни беседи по пътна безопасност от служители на Пътна полиция. С РУО и ръководствата на учебните заведения се съгласуват и участия в родителски срещи, с включена тема по пътна безопасност за ангажиране и активиране на настоятелствата за подобряване на детската пътна безопасност. ОДМВР – Перник се включва в Национална програма „Предпазване на младите хора от престъпления“, насочена към дванадесетокласниците.

Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2023/2024 година


ЗА УЧЕНИЦИ

ПАЗИ СЕ САМ!

АКО ОТИВАШ ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

 • Избери най-безопасния и кратък маршрут до училище. Направи го с родителите си
 • Заедно си припомнете правилата за движение на пешеходците.
 • Винаги:
 • пресичай на обозначените за това места
 • преминавай на зелено;
 • използвай за движение тротоара;
 • преминавай през подлезите и надлезите за пешеходци;
 • върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 • Направи се видим! Убеди се, че шофьорите са те забелязали!
 • Сложи светлоотразителни елементи на облеклото или раницата. Използвай светлоотразителна жилетка в тъмната част на денонощието.
 • Ако си закъснял за училище, не нарушавай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
 • Ако си несигурен на опасно или натоварено кръстовище, премини с основната група пешеходци или с някой по-възрастен човек.
 • Вкъщи решете към кого може и трябва да се обърнеш при нужда от помощЗапамети номерата на тези хора в телефона си.

АКО се придвижваш до училище с велосипед

 • С някого от родителите си провери технически изправно ли е колелото.
 • Изберете заедно възможно най-безопасния маршрут до училище.
 • Припомнете си заедно основните правила за движение на велосипедистите.

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
 • навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
 • велосипедистът е длъжен да укаже с ръка, ако ще променя посоката си на движение или намерението си да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 • Винаги си слагай светлоотразителна жилетка и други светлоотразители, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • Ако закъсняваш, не подценявай опасностите и не преминавай на червено на светофара, защото може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
 • Помни, че при катастрофа трябва да се обадиш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С индивидуално електрическо превозно средство (ИЕПС)

НЕ ЗАБРАВЯЙ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА:

 • До навършване на 18 г. задължително трябва да управляваш ИЕПС с каска.
 • С ИЕПС не трябва да превозваш други хора.
 • Трябва да се движиш с ИЕПС само по велосипедната алея, ако нямаш навършени 14 г.
 • Докато управляваш ИЕПС, нямаш право да използваш мобилен телефон.
 • С ИЕПС имаш право да развиваш скорост само до 25 км/ч.
 • Не трябва да се движиш успоредно до друго пътно превозно средство на две колела.
 • Трябва да държиш кормилото с ръка.
 • Забранено е да се движиш с ИЕПС по площите, предназначени само за пешеходци.
 • При управление на ИЕПС е забранено да се държиш за друго превозно средство.
 • ИЕПС винаги трябва да е с изправни спирачки. В тъмното и/или при намалена видимост трябва да включиш светлините на ИЕПС, а ти – да ползваш свелоотразителни елементи върху видимата част на облеклото.

ЗА РОДИТЕЛИ

НЕ ЗАБРАВЯЙ!

Децата не са възрастни.

Безопасността на детето е най-важна.

Когато е само на пътя, рисковете за детето са по-големи.

АКО ИМАШ първокласник

 • Преди началото на учебната година заедно изберете и преминете през най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Под формата на игра провери дали детето е запомнило пътя.
 • Погрижи се лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 • Ежедневно разговаряй с детето за правилата за безопасността при движение по улиците.
 • Винаги бъди за пример! Не прави компромиси, като не използваш пешеходната пътека или пресичаш, когато светофарът свети червено.
 • При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 • Предварително уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона на детето номерàта на хората, на които може да се довери.

Ако ПРЕВОЗВАШ детето до училище

 • Не прави компромис с изправността на използваната обезопасителна система за деца.
 • Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг.
 • Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
 • Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя. Сложи си колана и не използвай телефона по време на шофиране.

Ако детето ходи самò до училище

 • Преминете отново заедно по най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Припомнете си правилата за движение на пешеходците:
 • Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.
 • Напомняй му винаги да се използва тротоара, подлезите и надлезите за пешеходци.
 • Научи детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 • Настоявай, че дори да закъснява, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не стане жертва на катастрофа.
 • Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед

ЗАЕДНО

 • Проверете техническата изправност на колелото.
 • Преминете заедно неколкократно по най-безопасния маршрут до училище.
 • Припомнете си основните правила за движение на велосипедистите:
 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач, който трябва да спазва правилата за движение за превозните средства;
 • до навършване на 12 години велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • предприемането на маневра (в т.ч. и спиране) се указва с ръка, а велосипедистът задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 • Обсъждай с детето си възможните опасности при управление на велосипед и последиците от тях.
 • Осигури на детето си светлоотразителна жилетка и му създай навик да я използва, както правиш това с каската и другите протектори за ръце и крака. Закрепи светлоотразителни елементи за дрехите или ученическата раница на детето си или на подходящи места на колелото.
 • Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ

Важно!

Децата са част от движението на пътя и още нямат навици да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение

 • Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички от пътен инцидент.
 • Имай готовност да спреш при преминавай покрай група деца. Обикновено някое от тях се е отделило от групата и внезапно се появява пред автомобила в опит да настигне останалите.
 • Не забравяй – децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 • Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и попадат в риск от катастрофа.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

 • Преминавай с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат на групи и разговаряйки, не забелязват, че са слезли от тротоара и създават опасност за инцидент.
 • Бъди в готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение, понякога тичешком. В тези ситуации те забравят правилата за безопасност на пътя
 • Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.   
 • Бъди търпелив и толерантен към деца-велосипедисти. Помни, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
 • Ако забележиш неправилно или рисково поведениеспри и обясни на детето какви може да бъдат последиците.
 • При катастрофа на пътя се обади на телефон 112.