Омбудсманът пита: Има ли опасност хиляди домакинства в Перник да останат без топла вода и парно 2027 г.

Проектът на Териториален план за справедлив преход на област Перник  да бъде преработен и допълнен с конкретни мерки, които да гарантират защита на интересите на битовите клиенти на топлоснабдителни услуги в града с фокус върху сигурността на доставките и формирането на възможно най-ниски цени. Такова становище изпрати омбудсманът Диана Ковачева до министъра на енергетиката Румен Радев по повод публикувания за обществено обсъждане проект (Проект на ТПСП). 

„Дълбока загриженост и безпокойство буди планът за ускорено затваряне на мощности в „Топлофикация-Перник“ АД, които понастоящем осигуряват централно топлоснабдяване с гореща вода и отопление на около 20 хиляди домакинства в гр. Перник. С притеснение отбелязвам, че хилядите битови клиенти на централното топлоснабдяване в гр. Перник не са определени като заинтересована страна от нисковъглеродния преход. Няма и гаранции, че техните интереси ще бъдат защитени след 2026 г. Във връзка с това смятам, че съществен пропуск в Проекта на ТПСП е липсата на визия за бъдещето на централното топлоснабдяване на гр. Перник“, пише проф. Ковачева.

Тя отбелязва, че въпросният проект дава индикации за четири възможни варианта. Единият е електрификация на отоплението, вторият – в ТЕЦ „Република“, част „Топлофикация-Перник“ АД, да се извърши промишлена реконструкция и технологично преминаване към друг енергиен източник – различен от въглищата, за да се намалят въглеродните емисии. В трития – ТЕЦ „Република“ да не премине към друг енергиен източник и да спре през 2027 г. Т.е. да се замести от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), като са предвидени 105 MW електрическа мощност, 502 MW топлинна мощност – фотоволтаици, зелен водород, геотермална енергия, вятърни турбини или биометан. Четвъртият вариант е при хипотезата ТЕЦ „Република“ да не премине към друг енергиен източник и да спре през 2027 г., като до този срок не са изградени необходимите за топлоснабдяването на битовите клиенти в гр. Перник заместващи мощности.

Общественият защитник обръща внимание, че съществен недостатък на предоставената за обществено обсъждане информация е липсата на данни дали всеки от тези варианти е проучен от Министерството на енергетиката, дали са проведени консултации с дружеството лицензиант за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територията на гр. Перник и как при всеки от тези варианти ще бъдат защитени интересите на битовите клиенти да получават сигурно, качествено и непрекъснато снабдяване с топлинна енергия на достъпни цени.

„Стои въпросът дали при преминаване към електрификация на отоплението на сградите – етажна собственост (СЕС), електроразпределителните мрежи в гр. Перник и вътрешните електрически инсталации в сградите и в жилищата на гражданите могат безпроблемно да понесат допълнителните електрически товари. В случай че се планира заместване на въглищни топлинни мощности с топлинни мощности от ВЕИ, направени ли са проучвания за тяхното разполагане и съответно за използваемостта на съществуващата топлоснабдителна инфраструктура“, пита Диана Ковачева.

Тя подчертава, че за битовите клиенти е важно преходът към нискоемесионно отопление да не изисква от тях да правят съществени собствени разходи за изграждане на нови съоръжения или вътрешни инсталации. 

„Смятам за справедливо, ако такива инвестиции се налагат, те да бъдат изцяло обезпечени с обществени средства, тъй като произтичат от решения на държавни институции“, категорична е проф. Ковачева.

Тя посочва още, че по информация на енергийното министерство от 9 август т.г. ТПСП за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил ще бъдат изпратени към Европейската комисия за одобрение като ключово условие трите най-засегнати от енергийния преход региона да получат подкрепа на стойност 1,15 млрд. евро.

Омбудсманът подчертава, че в проекта за област Перник е записано, че  „Предвидените траектории за енергиен преход отчитат допълнително Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ), одобрен през май 2022 г., като се приема, че производството на електроенергия от въглища ще спре до 2038 г. Подобна траектория е възложена с решение на Народното събрание от 12 януари 2023 г.“ Диана Ковачева настоява за отговор поради какви причини за извършването на нискоемисионната трансформация в ТЕЦ „Република“ е определен ускорен график до 2026 г.

„Има ли опасност хиляди битови клиенти на централното топлоснабдяване в гр. Перник да останат без обслужване през 2027 г. и какви конкретни стъпки ще бъдат предприети, за да не се допусне енергийна несигурност за потребителите“, пита омбудсманът и настоява енергийното министерство да даде оценка доколко е реалистично инвестициите в новите заместващи нискоемисионни или ВЕИ топлинни мощности да се осъществят с бързи темпове в следващите три години. 

Становището тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-pita-ima-li-opasnost-hilyadi-do-2099