Бум на сигналите срещу водачи на тротинетки в Перник – какви са ПРАВИЛАТА

„Общинска полиция“ в Перник работи по множество сигнали за нарушения от водачи на индивидуални електрически превозни средства.

Над 9 сигнала за неправомерно движение на индивидуални електрически превозни средства или така наречените тротинетки са подадени в община Перник през последните 15 дни. Служители от „Общинска полиция“ изясняват фактите и обстоятелствата около нарушенията. Гражданите се оплакват, че се движат тротинетки в централната градска част на Перник и в парковото пространство. Преди повече от месец в центъра на града е било ударено дете, а в района на училище жена.

От ОДМВР – Перник и Община Перник апелират към ползвателите на тротинетки да спазват правилата и да не извършват нарушения на Закона за движение по пътищата, където са регламентирани техните задължения. А ето и някои от тях:

Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен:
1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;
2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини;
4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство;
5. да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.

При не ползване на светлоотразителни елементи в облеклото си и в тъмната част на денонощието и при намалена видимост, както и не носене на каска, ако е на възраст до 18 години санкцията е глоба в размер на 10 лева.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:
1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;
2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“;
3. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;
4. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;
5. да превозва други лица;
6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;
7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.
Пренебрегвайки тези задължения, нарушителите се наказват с глоба в размер на 50 лева.

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е:
1. шестнадесет години – по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h;
2. четиринадесет години – само по велосипедни алеи.

С наредба на общинския съвет се определят:
1. по-ниски максимално допустими скорости от определените
2. редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване.