Осем училища в Пернишко с ПРЕКРАТЕНИ конкурси за Директор

Кадър: тв Кракра

Осем училища в Перник са с прекратени конкурси за директор. От РУО Перник са прекратили конкурсите за директорския пост в училищата:

VII ОУ „Г. С. Раковски“ гр. Перник
XI ОУ „Елин Пелин“ гр. Перник
XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Перник
ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Кладница, Перник
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Калище, Ковачевци
ОУ „Христо Ботев“ с. Гълъбник, Радомир
ПГОТ „Св. Иван Рилски“ гр. Перник
ПГТ „Юрий Гагарин“ гр. Радомир

Причината за прекратените конкурси е прмяна в закона за училищното образование или по конкретно разпоредбата на чл. 19, ал.1 от Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ .

В документа за отмяна на конкурсите се казва, че

„с Решение № 6467 от 15 юни 2023 г. по административно дело №7094 от 2022 г. на Върховен административен съд е отменена разпоредбата на чл. 19, ал.1 от Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование /Наредба № 16 от 01.07.2022 г./, в частта и „представител на МОН, определен от министъра на образованието и науката“, която разпоредба урежда състава на комисиите за провеждане на конкурсите. Съгласно чл. 18, ал.1 от Наредба № 16 от 01.07.2022 г. комисията по провеждане на конкурсите се състои от петима членове и отмяната на чл. 19, ал.1 от цитираната наредба препятства законосъобразното провеждане на конкурсната процедура.“