Енергетиците и миньорите от Перник: Искаме справедлив преход, а не празни приказки и обещания

На 22 август 2023 г. в сградата на Минната дирекция в Перник бе представен актуализираният Териториален план за справедлив преход за Перник и свързаното с него изменение на Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 г. По време на обсъждането бяха разяснени и планираните инвестиции по Фонда за справедлив преход, както и конкретни проектни идеи.

Участие взеха министърът на енергетиката Румен Радев и заместник-министъра на регионалното развитие Ангелина Бонева, работници и служители от „Топлофикация Перник“, Мините в Перник, множество неправителствени организации и представители на пернишката общественост.

„Искането ни е енергийният преход в България да се случи по един справедлив и разумен начин. Ние сме от най- големите работодатели в региона. Искаме да запазим предприятието и работни места на служителите си, за да можем да продължим да се модернизираме“, това коментираха представители от топлофикацията в Перник пред журналисти още преди началото на дискусията.

По време на срещата енергетиците и миньорите изразиха ясното и категорично несъгласие с внесения проект на териториалния план за Перник. Според тях вместо този документ да е решаваща за справедливия в Перник, той тласка региона към по-висока безработица и обедняване.

Беше заявено, че ако се допусне екстремалното закриване на въглищните централи в България, може да се очаква недостиг на електрическа енергия, особено през зимата, повишаване на цените й, а 27 000 души от областите Перник, Кюстендил и Стара Загора да останат без работа.

„С какво ще се отопляват 20 000 хиляди домакинства в Перник, ако топлофикацията бъде закрита? Как да се инвестира в предприятие, след като то е обявено за затваряне? В плана има идея в града да има „парно” на зелен водород и фотоволтаици, къде света има подобно работещо „нещо”, което да отоплява 20 000 абоната?”, бяха част от въпросите на енергетиците.

Миньорите попитаха какво точно ще работят и за какъв период, след като в плановете пише, че ще занимават с рекултивация на мините. Как ще бъдем пенсионирани и при какви условия? Какви заплати ще получаваме? Искаме ясна конкретика и ясни параметри, а не празни приказки и обещания- декларираха те.

Представителите от „Топлофикация Перник“ разказаха в конкретика пред министъра на енергетиката Румен Радев своите планове за устойчиво развитие на централата. Те посочиха, че в последните години са инвестирали огромен собствен финансов ресурс за поетапното намаляване на количеството използвани въглища и замяната им с по-екологични горива. Те посочиха, че до няколко месеца ще бъдат въведени в работен режим трите газови когенератора, което ще намали рязко обема на използваните изкопаеми горива.

Енергетиците от топлоцентралата бяха категорични, че с реализирането на тези инвестиции, ще успеят да модернизират предприятието и да осъществят енергийната трансформация, без да е необходимо дружеството да бъде закрито.

По време на дискусията работници и граждани подписаха декларация, противопоставяща се против предложения териториален план.

Прилагаме пълния текст на Декларацията на миньорите и енергетиците от град Перник:

ДЕКЛАРАЦИЯ

от миньорите, енергетиците, неправителствени организации и общественици от град Перник

Изключително сме обезпокоени, притеснени и притеснени и озадачени представените за обсъждане „Териториални планове по Плана за възстановяване и устойчивост. /ТПВУ/

В тях ние виждаме следно:

1. Документът е в абсолютно противоречие с решение на НС от януари 2023 година за предоговаряне на ПВУ и извеждане от експлоатация на въглищните мощности след 2038 година.
2. В документа липсва ясна и конкретна алтернатива за създаване на устойчива заетост. Що се отнася до Перник, в Плана упорито се повтаря на няколко пъти, че перничани живеят близо до София, което директно показва каква съдба ще очаква евентуално съкратените енергетици и миньори.
3. Планът изглежда не отчита разликите в доходите у нас и в другите страни от ЕС. Докато средният европейски доход е 33 000 евро, в България той е 10 300 евро, като за Перник е под 8550 евро на годишна база. Предприятията в сферата на енергетиката осигуряват среден доход около 11000 евро на заетите в тях, за което в ТПВУ няма алтернатива или иначе казано, ще се закрият работни места, осигуряващи към момента 11000 евро доход на работещ, срещу неясно какво заплащане в бъдеще. Това нито е справедливо, нито има икономическа или дори житейска логика.
4. Липсва алтернатива за отопление, ако „Топлофикация Перник“ бъде закрита. Към момента тя осигурява сравнително чисто и надеждно отопление на 20 000 домакинства, които ползват услугите й. Какво ще ползват те, ако тя бъде спряна? Електропреносната мрежа на Перник не може да издържи подобно натоварване с ел. енергия, ако това ще е нейният заместител. В плановете е описано някакво хипотетично „парно“, добивано от фотоволтаици и зелен водород. Ще се радваме да ни посочат къде по света има изградено подобно „нещо“, което да отоплява 20 000 домакинства.
5. Направените вече инвестиции инвестиции за преход към нисковъглеродно производство и сключените договори за нови такива изглеждат несигурни след публикуваните планове, които заменят думата преход със думата закриване. Лошата прогнозируемост на инвестиции отблъсква хипотетичните предприемачи, а не работи за привличане на
нови такива.
6. Тъй като винаги става дума за екологична околна среда искаме да отбележим колко са генерираните въглеродни емисии в Перник от „Топлофикация Перник“ – 0,7%. Срещу по-малко от 1% от емисиите съдбата на „Топлофикация Перник“ след 2027 г. се поставя под въпрос, а с нея и нормалните битови условия на 20 000 домакинства и заетите в сектора. Това са въглеродни емисии многократно по-малко дори от автомобилния трафик в областен град. Отделно от това Топлофикация вече прави инвестиции в газови когенерации, които постепенно и допълнително намаляват този обем. Миньорите от пернишките мини си тръгват още през 2026г. без яснота за своите възможности за труд и заплащане. Не е посочено нито какви доходи биха получавали при рекултивацията на мините, нито за какъв период.

В заключение смятаме че, ТПВУ би осигурил справедлив преход, ако:
1. Осигуряваше възможности за трайна заетост на миньори и енергетици. 2. Даваше равен старт на базовите мощности за преминаване към Нулевовъглеродно производство, наравно с тези за нови мощности, базирани на слънце, вода и вятър.
3. Показваше ясно алтернативата за отопление на Перник.
4. Беше подчинен на енергийна стратегия, която запазва ролята на България в Югоизточна Европа и важността на енергийните мощности за регионите.
5. Водеше до увеличаване на стандарта на хората, а не ги обричаше на допълнителни трудности и неясно бъдеще.
ТПВУ съдържа недостатъчно конкретика, извън тази за закриване на въглищни мощности. Единственият срок за закриване на въгледобива и енергетиката, който е гласуван от НС, е 2038 година. Този срок е заложен в ние смe ПВУ и е логично да съответства на сроковете в ТПВУ. Поне така пише в на Република България, а Конституцията именно, че парламентарна република, в която властта произтича и принадлежи на народа, а не на безимени чиновници.
Европа казва във всички свои документи, че преходът трябва да бъде справедлив, както и че се извършва в името на здравето на хората и тяхното благосъстояние.
Ще отстояваме българския вариант – посочен чрез ТПВУ да даде тази възможност за справедлив преход и устойчивост на работните места и икономиката като цяло.