Кметът на Перник кани перничани за обсъждане на БЮДЖЕТ 2023 на Общината: Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения

Кметът на Община Перник,

На основание  чл.84 от Закона за публичните финанси, както и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перник, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 29.08.2023 г. (вторник) от 11.00 ч. в зала „Панорама“ за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2023 г. на Община Перник.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Перник за 2023 година.  По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2023 на Община Перник.

Материалите по проекта за бюджет 2023 г. са публикувани на сайта на Община Перник.

ПРОЕКТ – Поименен списък

ПРОЕКТ – Приходи за делегирани държавни дейности

ПРОЕКТ-Приходи за местни дейности

ПРОЕКТ – Разходи по функции

ПРОЕКТ – Разчет за средствата от ЕС

ПРОЕКТ – Самостоятелни бюджети