Министърът на енергетиката Румен Радев на важна среща в Перник

Министърът на енергетиката Румен Радев и зам.-министъра на регионалното развитие Ангелина Бонева идват в Перник на важна среща по повод планираните инвестиции по Фонда за справедлив преход, както и конкретни проектни идеи, разбра zapernik.com.

Срещата ще се състои утре, 22 август от 13:00ч. В Минна дирекция. На нея ще се представи Актуализираният териториален план за справедлив преход за Перник и свързаното с него изменение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

След представянето на плана пред перничани ще бъдат представени и планираните инвестиции по Фонда за справедлив преход, както и конкретни проектни идеи.

Териториалният план е публикуван за обсъждане и може да бъде намерен тук: https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7775

След провеждане на широка дискусия със заинтересованите страни по мерките, планирани в тях, плановете ще бъдат официално изпратени към Европейската комисия през септември, така че да бъдат одобрени до края на годината. Това представлява ключово условие трите най-засегнати от енергийния преход региона да се възползват от 1,15 млрд. евро в подкрепа на своята трансформация. Основните мерки, залегнали в Териториалните планове за справедлив преход, се отнасят до няколко направления – рекултивация на терените, помощ за създаването на водородна верига на стойност, подкрепа за индустриални паркове за чисти технологии, подкрепа за фотоволтаични паркове, използване на зелен водород и производство и разпределение на биометан и енергия от вятърни турбини.

Коментари

коментара