ВАЖНО! ЗАТВОРЕТЕ си прозорците и вратите! Пръскат срещу комари по ПЕРНИШКИТЕ СЕЛА

Отново ще има акция срещу комарите в Перник.
Днес жители на няколко населени места в Пернишко трябва да си затворят прозорци и врати в рамките на половин час в 21:00ч.
След първото пръскане срещу насекомите, перничани съобщават, че има голям ефект – комарите изведнъж изчезнали. 

Нa 31.07.2023 г. от 21:00 часа и при благоприятни метеорологични условия във всички населени места в община Перник ще се извърши масова обработка срещу имаго /възрастни форми/ на комари. Обработката ще бъде извършена от фирма „ДДД -1 “ ООД.

Обработката ще се осъществи с помощта на специализирани генератори за топъл аерозол от ново поколение, с голям дебит, монтирани на високо проходими автомобили, а площите ще бъдат третирани с препарат Цитрол 10/4 УЛВ.

Обработката ще бъде извършена от два лъча автомобили, като първият ще обхване селата Расник, Радуй Мещица, Витановци, Ярджиловци, Зидарци, Богданов дол, Планиница, Лесковец, Черна гора, Селищен дол, Вискяр и град Батановци. Вторият лъч ще започне работа в село Дивотино и ще премине през селата Люлин, Големо Бучино, Студена, Кралев дол, Драгичево, Рударци и Кладница, Боснек и Чуйпетлово.

Кметовете и кметските наместници ще получат подробна информация за часа, в който ще се обработва всяко населено място. Аерозолът, с който ще бъдат обработвани населените места е безвреден за животните и хората, но е нужно хората да затворят прозорци и врати, за да предотвратят навлизането на дима в своите домове, тъй като така той се разсейва по-трудно. Димът се вдига в рамките на 30 мин. И заради това е възможно получаването на фалшиви сигнали за пожари.

„Има ефект, комарите рязко изчезнаха. А преди това ни изядоха!“ – коментират перничани.