Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“: Екипите ни работят за отстраняването на авариите на главните топлопреносни магистрали „Юг” и „Север”

Поради възникнали аварии на главните топлопреносни магистрали „Юг” и „Север”, топлоподаването в Перник се наложи да бъде преустановено.“ коментира инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“.

Той заяви, че подаването на гореща вода в най-големите пернишки квартали „Изток” и „Мошино” е спряно в 03.00 часа през нощта. Инж. Стойнев заяви, че екипите им работят по отстраняването на аварията и се надяват в кратък срок да успеят да извършат необходимите ремонтни дейности.

Към 15ч. топлоподаването на клон „Север“ е възстановено. Работи се по отстраняване на аварията в клон „Юг“.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ поднесе своите извинения за временно причиненото неудобство на всички клиенти.

По думите на инж. Чавдар Стойнев независимо от всички ремонти, които се извършват, за съжаление възникват пробиви. Той увери, че дежурните екипи работят 24/7, за да не бъдат оставяни клиентите за дълъг период от време без топла вода.

Инж. Чавдар Стойнев обясни, че с цел намаляване на възможността от възникване на по-големи аварии и по-продължително спиране на топлоподаването по време на отоплителния сезон, през август ще се извърши годишен планов ремонт и профилактика на съоръженията за пренос на топлинна енергия в града. Той посочи, че с ремонтните дейности ще се осигури по-надеждно и сигурно отопление през студените месеци от годината.

Директорът на топлофикацията обясни, че по време на ежегодната профилактика ще обновят амортизираните участъци от топлопреносната мрежа. Инж. Стойнев допълни, че за изпълнението на ремонтната програма взимат участие външни фирми, всички служители и специалисти на централата. За реализирането на тази програма, дружеството инвестира значителни суми.

Той поясни, че клиентите ще бъдат предварително информирани съгласно законовите срокове за периода и конкретни места, на които ще се извършат ремонтни дейности.