Среднощна чистка с аерозол в Перник

Не територията на централната градска част и кварталите на града бе извършена поетапна масова обработка срещу имаго /възрастни форми/ на комари. Обработката се осъществи с помощта на специализирани генератори за топъл аерозол от ново поколение, с голям дебит, монтирани на високо проходими автомобили, както и специализирано ULV оборудване студен аерозол.

В идните дни ще започне и обработката на населените места на територията на общината. Графикът за работата ще бъде обявен предварително във всяко населено място.

Обработката на кварталите бе извършена в следния ред:

1. кв. Бела Вода
2. кв.Каменина
3. кв. Ралица
4. кв. Могиличе
5. кв.Калкас
6.кв. Варош и кв. Кристал
7. кв.Драгановец
8.кв. Байкушева махала
9.кв. Проучване
10. кв. Рудничар
11. кв.Твърди Ливади
12. кв.Христо Смирненски
13. Централна градска част и паркове
14. кв.Димова Махала и кв.Хумни дол
15. кв.Стара Тева
16. кв.Тева
17. кв.Изток
18. кв Мошино
19. кв.Ладовица
20. кв.Църква