МЕСТНИ ЖИТЕЛИ РЕАГИРАХА ОСТРО: Майката на кмета на Ковачевци Васил Станимиров строи кланица, иска да излива отпадъчните води в река, вливаща се в язовир Пчелина

Фирма, приближена до кмета на община Ковачевци Васил Станимиров иска разрешение да излива отпадъчни води от кланицата си в река Ракиловска, пише сайтът Аctualno.com

Дружеството „Вели ав Хорсиз“ ЕООД е еднолична собственост на Мария Йорданова – майка на Станимиров. В обекта ще се извършва добив на трупно месо от свине и транжирането му до половинки, четвъртинки и обезкостено месо. Свинекомплексът е вече изграден, сега предстои строителство на кланица.

Заустването на производствени отпадъчни води ще става след пречистване в локална пречиствателна станция за отпадъчни води и канал с дължина 181 метра в река Ракиловска река. Тя е в поречието на р. Струма и се влива в яз. Пчелина, който бе на ръба на екокатастрофа през 2019-та година. Рибата тогава бе подложена на масов мор. Така и не се разбра окончателно каква точно е причината за умъртвяването й. Изказаха се редица експерти със свои становища.

Пред Actualno.com тогава Марио Антонов от Централната рибоопазваща организация в Перник каза, че има множество умряла и бедстваща риба на язовира. На голяма част от хрилете на рибите излиза течност, наподобяваща автомасло.

„Общо взето ситуацията е критична. Цялата тази екокатастрофа е обхванала двата бряга, не е целият язовир, но щетите са за хиляди левове. Много риболовци виждат какво се случва в момента. Картинката е потресаваща“, бе неговият коментар в началото на септември с.г.

Оттогава местни активисти ежегодно събират пари и правят нови и нови зарибявания, за да възстановят живота в него.

Разбирайки, че отпадъчни води от кланица ще се вливат в язовира, собственици на вили, туристически обекти и рибари реагираха остро. Ядосаха се, че не са видели навреме обявлението за откриване на процедура по издаване на разрешително за заустване, за да направят своите възражения. А срокът за това е изтекъл преди десетина дни. Смятат да отнесат въпроса до Министерството на околната среди и водите (МОСВ).

Според анализа на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, в действащия План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021г.), повърхностно водно тяло „Р. Светля от изворите до яз. Пчелина“ е оценено в „добро екологично състояние“ и „неизвестно химично състояние“. Екологичната цел, заложена във въпросния план, е опазване на доброто състояние, предотвратяване влошаването му и постигане на „добро химично състояние“ до 2021 г.

От документа на Басейновата дирекция става ясно, че локалната пречиствателна станция за отпадъчни води за кланицата трябва да е с приемна шахта с груба решетка, резервоар за отделяне на мазнини и електрокоагулация, биологично стъпало – проточен аеробен био-реактор, биофилтър и резервоар за утайки.

Разрешителното ще бъде издадено при серия условия, едно от които е след въвеждане в експлоатация на кланицата и локалната пречиствателна станция, всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение на контролиращия орган.

Коментари

коментара