Кмет от Пернишко издаде книга за селото си

Излезе от печат книгата „Зидарци, Пернишка област. Минало и настояще“ – краеведческо изследване на Георги Радославов, съобщиха от Държавния архив на Перник.

Обемното издание – резултат на дългогодишен труд включва сведения за историята и развитието на селището във всички аспекти на обществено-икономическото, културно и политическо развитие, родовете, данни за говора, съхранените обреди, обичаи, песни и предания. Книгата съдържа именен и географски показалец, илюстрирана е със снимки и документи.

В своята издирвателска дейност авторът е ползвал многобройни документални източници, архивни документи от масивите на Държавен архив – Перник, Централен държавен архив, Дирекция “ Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново и от фонда на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК.

Като историк, общественик и кмет на с. Зидарци Георги Радославов се позовава на своя личен и професионален опит, както и на записаните спомени на информатори от селото.