Полицията в Перник го закъса, няма кой да ремонтира патрулките

Вече за втори път ОДМВР – Перник удължава срока на конкурса за назначаване на двама автомонтьори. Процедурата по назначаването на двама автомонтьори ще продължи до края на месец юли 2023 г. 

Основните изисквания за заемане на длъжността са кандидатите да имат необходимата квалификация – свидетелство за правоспособност за двигатели с вътрешно горене, машиностроене и автотранспорт. Не се изисква образование и професионален стаж. 

Документите се подават в „Човешки ресурси“ при областната дирекция. Телефони за въпроси или допълнителна информация – 076/676 667 и 076/676 274. 

Подробности, касаещи конкурса могат да бъдат намерени на интернет страницата на МВР – www.mvr.bg