Цената на топлинната енергия в Перник за година напред ще е по-ниска с 0,66%

На 30 юни КЕВР утвърди нови цени на топлинната енергия за всички топлофикации в страната, които са в сила от 1 юли до 30 юни следващата година. Само 2 са топлофикациите в страната, за които има намаление на цената – Топлофикация Перник и Топлофикация Враца. Най-голямо е намалението на цената на топлинната енергия в гр. Перник, а именно 0,66%, което означава, че новата цена на парно и топла вода за перничани е 115,94 лв/МВтч.

Радвам се, че този път крайната цена за потребителите е намалена. Винаги съм бил на мнение, че цената на топлинната енергия трябва да бъде социално приемлива. Централното отопление винаги е било и трябва да продължава да бъде най-изгодният метод за получаване на топлина. За съжаление с новата цена е доста трудно да отделяме достатъчно средства, както за покупка на основно гориво, така и за зелени инвестиции и модернизация на Топлофикация Перник. Надяваме се държавата да ни подкрепи за постигане на целта за постепенно преустановяване на използването на въглища.“ каза инж. Чавдар Стойнев от Топлофикация Перник.

Експертът посочи, че въпреки икономическите предизвикателства, пред които са изправени от години, са твърдо решени да доведат до край започнатите проекти по пътя на зелената енергийна трансформация и изпълнение на целите на Европа за създаване на нисковъглеродна енергетика.

Директорът поясни, че връщането на стандартната ставка на ДДС не бива да притеснява потребителите. По думите му това е очаквана стъпка предвид успокояването на ситуацията от миналата година, когато всички се страхуваха за доставките на топлинна енергия.