Чат бот с изкуствен интелект представят за първи път в Перник

Всеки от градовете Перник, Брезник и Радомир ще разполага с туристически чатбот с изкуствен интелект. Целта е с иновативна дигитална туристическа услуга да се повиши туристическия интерес на запад от София и да въвлече активното участие на млади хора от местната общност. Туристическият чатбот ще бъде представен на 6 юли, когато ще се проведе кръгла маса „Перспективи пред развитието на туризма в област Перник“. AI чатботът на Перник е все още в процес на разработка и още не е достъпен на масовата аудитория.

Създаването на Туристически чатбот с изкуствен интелект за Перник е инициирано от фондация „Център за развитие на устойчиви общности“ в рамките на проекта RAISE Youth, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.

Туристическият AI чатбот се разработва с цел да предоставя мигновено и 24/7 полезна информация и съвети на потребителите, които се интересуват от туристически услуги и забележителности в града и региона, с което да допринесе до по-голяма видимост на местната туристическа индустрия и бизнеси, и икономически ефект чрез информираност.

Благодарение на финансирането от „Център за развитие на устойчиви общности“, проектът може да бъде реализиран, да предложи ценни ресурси и съдържание, свързани с туризма в региона, и да ангажира младите хора в местната общност с иновативна дейност.

Участниците в проекта за умен туристически чатбот за Перник са млади предприемачи от софтуерната компания Граософт ООД (Graosoft Ltd) от град Перник и доброволчески екип от Международния младежки център – Перник (International Youth Center), а технологичен доставчик и консултант по създаването, управлението и развитието на туристическия AI чатбот е платформата за AI чатботове, Umni.bg. Екипът на Umni.bg предоставя опита си от реализацията на пилотен проект за градски туристически AI чатбот за туристите на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019 г. и като победител в глобално състезание за стартъпи на Световната туристическа организация към ООН (UNWTO‘23) с проект за AI чатбот за дестинация.

С подобен туристически дигитален инструмент, Перник се нарежда на 2ро място в страната по използване на тази технология в градска среда и сред градовете-новатори в страната – стъпка в посока подобряване имиджа и конкурентноспособността на града като туристическа дестинация.

Сътрудничеството между младежите от Граософт ООД и Международния младежки център – Перник (International Youth Center) като основен екип – изпълнител по проекта в тази инициатива, е от решаващо значение за създаването, поддръжката, развитието и доброто функциониране на умния туристически чатбот. Проектът е добър пример за съчетаването на социална кауза, нови технологии, експертиза в областта на софтуерните разработки и туристическото информационно обслужване, с цел да се подобрят условията за развитие на младежите в местната общност, да се улесни преживяването на туристите в града и региона, и да се повлияе позитивно на икономическата среда в града. Туристическият AI чатбот, разработван и поддържан от екип от млади хора от местната общност в полза на общността, има предпоставките за устойчив проект и създава пример за успешно младежко предприемачество на местно ниво.

Към проекта е привлечен и консултант в сферата на дигиталния маркетинг в туризма от маркетинг и консултантска компания Travel Mind, за да се подпомогне дългосрочния успех на дигиталното решение и неговото развитие.

Защо беше избран туристически чатбот с изкуствен интелект?
Дигиталната трансформация не е свързана с размера или статуса на града. Ключов елемент в превръщането на дестинация, град, община или място и туризма в него в „умни“ е използването на технологиите с активно въвличане на местната общност – с цел подобряване и поддържане качеството на живот на гражданите и преживяването на туристите чрез дигитална свързаност – с бизнеса, историята, хората, културата и дигиталната инфраструктура на населеното място или дестинацията. В основата на „умния“ туризъм стои изборът на иновативен подход и технология за решаването на общи за жителите и туристите проблеми в комуникацията с полза за града, бизнеса, гражданите и за туристите.

Градският туристически чатбот с изкуствен интелект като дигитален туристически офис в телефона на посетителите е част от стратегията на град или община за смарт туризъм и стъпка в посока на дигитална свързаност между „умния“ град и неговите граждани и посетители. Той работи 24/7, отговаря на често задаваните въпроси, насочва към допълнителна информация, автоматизира заявки, събира полезна статистика за клиентското преживяване и е достъпен с 1 кликане или сканиране от всякъде онлайн и офлайн.

На посетителите на града и туристите, AI чатботът предоставя достъп до разнородна информация за бизнеси, услуги, места, развлечения и друга полезна информация в реално време и незабавно. Чатботът подобрява преживяването в града и интереса към него и спомага за откриването на непознати непланирани места, нови забележителности и услуги. Поради по-добрата свързаност с дестинацията, туристите имат възможност за повече свобода в решенията, да взимат спонтанни решения по време на своя престой, а значи да има по-силен и позитивен емоционален заряд, повече спомени, повече споделяне от града и за града.

За общината туристическият AI чатбот се превръща в умен комуникационен хъб, който отразява местната култура и промотира местните бизнеси. Чатботът спомага за управлението на туризма, намалява разходите и оптимизира ресурсите чрез дигитализиране на информацията и нейната дистрибуция на общинско ниво. Поради своята иновативност и функционалности, той спомага и за привличането на нови пазари – млади и активни хора, посреща техните информационни нужди и създава условия за изграждане на лоялни туристи – с по-чести визити за по-дълго време.

Туристическият AI чатбот също така вдъхва втори живот на загубили популярността си интересни места и популяризира малко известните чрез равностойно представяне и образование на посетителите и контрол върху информацията от страна на екип, представляващ дестинацията.

Проектът RAISE Youth се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвежки фонд за младежка заетост.

Изтомник: bgtourism.bg