71 проверки за спазване на забраната за пушене в Перник

71 проверки относно спазване забраната за тютюнопушене са извършили здравни инспектори в област Перник в периода 15 – 21 май, съобщиха от Регионално здравна инспекция-Перник.

24 от проверките са извършени от дирекция „Надзор на заразните болести”. Другите 47 проверки са проведени от дирекция “Обществено здраве”, като 40 от тях са направени от служители в отдел “Държавен здравен контрол”, а останалите 7 от отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето“.