Община Перник купува линейка с пълно медицинско оборудване, финансирана от Европа

Община Перник закупува мобилен медицински кабинет-линейка. След провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки, изпълнител за доставката е избран. Това е фирмата „Медилинк-2001“ ЕООД, която ще осигури линейката за сумата от 83 333 лева без ДДС.

Линейката ще бъде втора употреба, но не по-стара от 2012 година. Тя ще бъде оборудвана с основна носилка за пациенти с гръбначни травми, включваща гръбначна носилка и сгъваема носилка тип „столче“. Освен това, ще бъде оборудвана с необходимите инструменти за имобилизация като чанти, раници и куфари за спешна помощ, кислородна и аспирационна инсталация, както и оборудване за инфузии.

Средствата за закупуването на линейката и оборудването са осигурени чрез проекта „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ в рамките на програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Коментари

коментара