Перничани скочиха на линейки за диализа – превзели им паркоместа

Перничани не могат да паркират личните си коли на паркинга пред блока, тъй като той е превзет от служебни автомобили. За това живущи писаха до сайта ZaPernik.com и са предприели действия за пускане на жалба в Община Перник. 

Става въпрос за паркинга пред блок 7 на ул. „Юрий Гагарин“ в Перник. По думите на хората проблемът е от около два месеца. Според тях е редно, служебните коли да си заплащат платен абонамент, а не да лишават живущите от възможност за паркиране.

От снимките се вижда, че служебните автомобили всъщност са три автомобила – линейки. Те са паркирани точно пред входа на Диализния център и вероятно чакат пациенти на хемодиализа, които да  откарат по домовете им след процедурата.

Ето какво пишат  по случая: 

Здравейте, чрез Вас желая да дам гласност на следния проблем – пиша Ви от името на живущите на адрес гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 7, вх. „Г“, вх. „Д“ и вх. „Е“. Ще Ви бъдем безкрайно благодарни, ако ни съдействате по следния казус:

На паркинга, находящ се на адрес гр. Перник, кв. Изток, ул. Златоград, предназначен за паркиране на автомобили, собственост на живущи на адрес гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 7, вх. „Г“, вх. „Д“ и вх. „Е“, системно – всеки ден и всяка вечер биват паркирани по няколко, три или четири броя служебни автомобили, правейки паркирането в близост до мястото където живеем почти невъзможно. Въпросните служебни автомобили заемат местата на паркинга, които са предназначени за паркиране на автомобили, собственост на живущите и по този начин възпрепятстват нормалното паркиране и ни принуждават, рискувайки да бъдем застрашени от глоби и наказания да търсим алтернативни паркоместа на нерегламентирани за това места, да спираме неправилно на пътното платно, затруднявайки нормалното движение и увеличаване на предпоставките за ПТП, както и в краен случай заплащане на платен паркинг, като дори и там не винаги можем да си намерим място.

Съгласно описаните в НАРЕДБА № 6 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК разпоредби, за паркиране на служебни автомобили се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент“, като определените за паркиране на служебни автомобили, места се обозначават със съответния пътен знак и по желание на ползвателя, същият може да постави преносима табела. Заеманите от служебни автомобили, паркоместа на паркинга, находящ се на адрес гр. Перник, кв. Изток, ул. Златоград, предназначен за живущите на адрес гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 7, вх. „Г“, вх. „Д“ и вх. „Е“, не са обозначени със знаци или табели, нямат въведен режим на платено паркиране – следователно използването на паркинга за служебни цели е неправомерно. Снимките са от вчера и днес, но превземането на паркинга е от около два месеца.

Ще предприемем и действия за подаване на жалби с подобен текст в Община Перник, Пътно управление и Автомобилна администрация.