Първо в ZaPernik.com: РАСТЕ броят на бездомните кучета в България. Приютът в Перник – сред първите в осиновяването

Броят на въведените във ВетИС данни за домашни и безстопанствени кучета в България се е увеличил през изминалата година, съобщиха от министерски съвет във връзка с представен доклад. 

В доклада Община Перник е дадена като пример за осиновяване на безстопанствените кучета, видя ZaPernik.com. Ние сме сред общините в страната с най-висок брой осиновени безпризорни кучета, заедно със София, Бургас и Велико Търново. В доклада се споменава още, че домашни любимци с цел осиновяване са отпътували за страните Германия, Англия и Нидерландия.

Това е поредното доказателство за политиката на Община Перник във връзка с проблема с бездомните кучета. От началото на мандата започна кампания по безплатна кастрация на кучета в Община Перник, като стопаните се освобождават от годишен данък за животното. Това до голяма степен предотврати изхвърлянето на много домашни любимци и техните поколения на улицата. За съжаление, все още има подобна практика, макар и да бе направена крачка в тази посока. Подобриха се грижите и условията в приюта за бездомни кучета в Перник, като всеки уикенд животните се изкарват от клетките и се разхождат на воля от  доброволци. Бездомните кучета, които останаха около блоковете по местообитания пък се сдобиха с дървени къщички от общината и храна.

Перник се превърна в пример за останалите общини в решаването на проблема с кучешката популация.

Ето какво се казва в доклада до Министерески съвет:

През изминалата година броят на въведените данни в Интеграционната система на БАБХ – ВетИС за домашни и безстопанствени кучета в България запазва тенденция за увеличение. Това е показателно за засиления контрол на инспекторите от всички областни дирекции по безопасност на храните. Това показват данните в приетия от кабинета днес Отчет за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България за периода януари-декември 2022 г.

В изпълнение на общинските програми за овладяване на популацията за миналата година са заловени 20 046 броя животни, от които 4 653 броя са осиновени. Процентът на осиновените кучета в България е най-висок в областите София-град, Перник, София област, Бургас, Велико Търново. Домашни любимци с цел осиновяване са транспортирани най-често за Германия, Англия и Нидерландия.

Преброените безстопанствени кучета на територията на страната за миналата година са 35 020 броя. Преброяването им е извършено в съответствие с изискванията на Националната програма. За същия период кастрираните, обработени и върнати по местата на залавяне животни са 13 183 броя, което е значително намаление с 16,7% в сравнение с 2021 г. и спад от 2,9% спрямо 2020 г.

Изоставянето на домашните любимци от техните стопани все още е често срещана практика, което е и причина за динамиката в популацията на безстопанствените кучета в страната.