Започна прием за Академията на МВР за учебната 2023/2024 г.

Започна приемът в Академията на МВР за учебната 2023/2024 г., информират от МВР Перник. До 2 юни включително кандидатите за курсанти могат да подават документи за специалностите:

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

Гранична полиция;

Пожарна и аварийна безопасност

До 23 юни 2023 г. включително се подават документи за задочна форма на обучение в бакалавърските специалности:

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;

Публична администрация;

Пожарна и аварийна безопасност.

До 23 юни 2023 г. включително се подават документи за задочна форма на обучение в магистърските специалности:

Защита на националната сигурност;

Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред;

Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност;

Публична администрация;

Пожарна и аварийна безопасност.

Документи се подават по следния ред:

Кандидатите за курсанти подават документи, както следва:

– които не са служители на МВР – в областните дирекции на МВР по местоживеене и Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) за жителите на София;

– служители на МВР – чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР;

– служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието и други ведомства, сключили договор по чл. 47, ал. 4 от ЗМВР – чрез работодателя си/органа по назначаване.

Кандидатите за студенти, субсидирано обучение, подават документи до ректора на АМВР чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители на ведомства

Кандидатите за студенти за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО подават документите до ректора на АМВР.

Таксите за кандидатстване и обучение в АМВР се заплащат по банков път по сметката на университета:

IBAN: BG72UBBS80023106073404

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Академия на МВР

Повече информация може да намерите в секция „Прием на нашия сайт https://www.mvr.bg/academy