КОЛОСАЛЕН ремонт започва в Перник: От пътен възел ХУМНИ ДОЛ до границата при СТРЕЗИМИРОВЦИ

Снимка: БНР

Областно пътно управление – Перник обяви обществена поръчка за изработването на технически проект за основен ремонт на второкласния път Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци. Трасето е важна пътнотранспортна връзка на територията на област Перник. То свързва общините Перник, Брезник и Трън със съседна Сърбия.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 315 560 лв. без ДДС, а средствата са от бюджета на пътната агенция. Ремонтът ще започне от пътен възел „Хумни дол“ в района на Перник и ще завърши при граничния контролно-пропускателен пункт „Стрезимировци“. Трасето е с дължина 66 км.

Назад във времето са ремонтирани отделни участъци. Преди около две години пътят е бил изкърпен, но основен ремонт на цялото шосе не е правен от близо четири десетилетия. Проектът цели да се възстановят и подобрят транспортноексплоатационните качества и носимоспособността на настилката, с което ще се повиши безопасността на движението.

Обществената поръчка се обвява за втори път. Първият път е била прекратена поради техническа грешка.

Източник: БНР